Part 5 Людська комедія (продовження)


 
Солянка на prépositions

Ne nous amusons pas à ferrer les cigales
Не будемо гаяти час (не будемо розважатися  підковуванням коників)
J'attends de traverser la vie de salle en salle
Я чекаю допоки перейду життя від кімнати в кімнату
Si elle consent à me donner sa main, je n’y verrai que la preuve de la tranquille indifférence de son cœur
Якщо вона погодиться віддати мені свою руку, я в цьому побачу нічого, крім доказу спокійної байдужності її серця
Celui qui commande une armée disciplinée est averti de ne pas se lancer à l'attaque aussitôt
Той, хто командує дисциплінованою армією, тямить, що  не треба кидатися в атаку одразу
Il appréhende de vous déplaire
Він побоюється вас скривдити (не сподобатися вам)
L'exemple de ses ancêtres l'excite à se distinguer
Приклад її попередників підбурював її відрізнятися (прославитися)
Les historiens se sont fatigués à dire quelque chose d’elle
Історики втомилися казати що-небудь про неї
Pourquoi est-on obligé de déclarer ses revenus et de payer ses impôts ?
Чому обов'язково декларувати свої доходи й платити податки?
L’État semble être frappé d’amnésie quant à ses engagements
Держава здається враженою амнезією щодо своїх зобов'язань
Caroline, tu t'occupe de visiter les bagages
Кароліна, ти зайнята оглядом багажу
Ils ont tous les deux concourus à satisfaire et former le goût musical de leur siècle
Вони обоє сприяли, щоб задовольняти й формувати музичний смак свого століття
Comment résister à faire du maïs…
Як  можна не вирощувати кукурудзу…
Je me mis donc à errer dans la Cité, espérant que l'air sur mon visage achèverait de me réveiller
Отже, я почав бродити по Сіті, сподіваючись, що вітер в обличчя завершить моє пробудження
Peut-être ils s’applaudissent de m’avoir trompée
Може бути, вони тішаться (аплодують самі собі) від того що я помилився
L’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) contribuera à chercher une sortie à la crise financière
ОЕСР (Організація економічного співробітництва й розвитку) посприяє пошуку виходу з фінансової кризи
Celui qui excelle à résoudre les difficultés les résout avant qu'elles ne surgissent
Той, хто майстерно вирішує проблеми, вирішує їх перш, ніж вони виникають
La science économique est un acte qui prétend à dire vrai
Економічна наука – це  діяння, яке претендує на те, що каже правду
Je résiste à croire...
Я відмовляюся вірити…
Je lui offris de rester (à) déjeuner
Я йому пропоную залишитися на обід
Elles omettent d'évaluer le résultat
Вони (дами) забувають оцінити результат
Mais pourquoi tu as plongé dans l’eau, alors que tu ne savais pas nager ?
Але чому ти впірнув у воду тоді як ти не вмієш плавати?
Cette douloureuse expérience dans la vie de ce jeune homme, l'a contraint à se renfermer sur lui même et ne plus oser sortir de chez lui
Цей болісний життєвий досвід цього парубка примусив його замкнутися в собі й більше не насмілюватися виходити з дому
Shanghai ordonne de renoncer à l'habitude de fumer
Шанхай наказує відмовитися від звички палити
Et le ciel a oublié de pleuvoir
І небо забуло лити дощ
Nous vous pardonnons de nous exploiter comme des chiens.
Ми вас вибачаємо за те, що ви нас експлуатуєте як собак
Je m'évertue à parler sans fard
Я щосили намагаюся говорити без прикрас
La crise économique nous oblige à mettre une sourdine à notre gaieté
Економічна криза зобов'язує нас стримати нашу радість
Toi qui m'accusais de ne rien faire, tu serais surprise de constater que souvent je ne sais plus où donner de la tête
Ти, який мене обвинувачував у тім, що я нічого не роблю, ти б з подивом відзначив, що я часто навіть не знаю, за що хапатися
Il a fini d'écrire
Він перестав писати
Il a parié de sortir cette corde du gouffre
Він побився об заклад, що витягне цей канат із прірви
Nicolas Sarkozy parle de faire de la France un pays de propriétaires fonciers
Ніколя Саркозі говорить, що зробить із Франції країну землевласників
L'Égypte ambitionne de se classer parmi les pays développés en 2020
Єгипет претендує на те, щоб бути серед розвинених країн в 2020 році
Et il s'est mis à pleurer avec elle, lui aussi
І він теж заходився плакати (заплакав) разом з нею
Je rêverais de devenir entraîneur
Я мріяв би  стати тренером (реальна мрія)
Il a accepté de nous aider
Він погодився нам допомогти
Il faut, sans revenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des prédications qui consisteraient à faire peur aux autres, au contraire, il faut faire appel à tout ce qu'il y a, dans l'homme contemporain, d'appel à la vérité, à la fraternité, à la liberté, à la justice
Потрібно, не вертаючись, як я це щойно сказав під час наставлянь, які полягали б в тім, щоб налякати інших, навпаки, потрібно закликати до всього, що є в сучасній людині, закликати до правди, братерства, волі, справедливості
Je voulais te dire que je t'attends
Я хотів тобі сказати, що чекаю на тебе
Pourquoi demandez-vous aux militants de faire des choix ? Puisque vous vous empressez, à chaque fois, de les mépriser ? C'est cela votre démocratie ?
Чому ви просите бійців зробити вибір? Тому що  ви квапитеся щоразу їх зневажати? Це і є  ваша демократія?
Il s'est pris à douter de sa foi ...
Він почав сумніватися у своїй вірі…
Johnny Depp déclare que tous ses rôles lui ont permis de se révéler, de lui faire découvrir ce qu'il cachait au fond de lui et de se libérer
Джонні Депп повідомляє, що всі його ролі йому дали можливість розкритися, змусили його розкрити те, що він ховав глибоко в собі й визволитися
Lisez vous ce que vous êtes supposez lire ? Pensez-vous ce que vous êtes supposé penser ? Acheter-vous ce que l'on vous dit d’acheter ?
Чи читаєте ви те, що ви передбачали читати?  Чи обмірковуєте ви те, що ви передбачали обмірковувати?  Чи купуєте ви те, що вам проказали купити?
Quand ils sont venus chercher les communistes,
Je n'ai rien dit,
Je n'étais pas communiste.
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes,
 
Je n'ai rien dit,
Je n'étais pas syndicaliste.
Quand ils sont venus chercher les juifs,
Je n'ai pas proteste,
Je n'étais pas juif.
Quand ils sont venus chercher les catholiques,
Je n'ai pas proteste,
Je n'étais pas catholique.
Puis ils sont venus me chercher,
Et il ne restait personne pour protester
(Poème de Martin Niemoller)
Коли вони прийшли за комуністами

Я нічого не сказав,
Я не був комуністом.
Коли вони прийшли за профспілковими діячами,
Я нічого не сказав,
Я не був профспілковим діячем.
Коли вони прийшли за євреями,
Я не протестував,
Я не був євреєм.
Коли вони прийшли за католиками,
Я не протестував,
Я не був католиком.
Коли вони прийшли за мною,
Не залишилося нікого, щоб протестувати.
Si tu t’ennuie à récrire un passage, il y a toutes les chances que le lecteur s’ennuie aussi
Якщо тобі нудно переписувати який-небудь уривок, є всі шанси, що лекторові теж нудно
Il enrage d'avoir échoué
Він  у нестямі від того, що зазнав невдачі
Dispensez-moi de vous raccompagner
Дозвольте мені не супроводжувати вас (позбавте мене від необхідності вас супроводжувати)
Je me suis permise de recopier votre jolie image
Я собі дозволила перекопіювати ваш милий малюнок
Le sage ne s'afflige pas de ce que les hommes ne le connaissent pas ; il s'afflige de ne pas connaître les hommes (Confucius)
Мудрець не засмучується від того, що люди його не знають; він засмучується від того, що не знає людей
Un professeur d'un collège de l'Aisne, placé quelques heures jeudi en garde à vue à la suite d'une plainte d'un de ses élèves qui l'accusait de lui avoir donné un coup de poing, a été retrouvé pendu à son domicile vendredi
Викладач одного коледжу в Есні, затриманий  у четвер на кілька годин під вартою у зв’язку з скаргою на нього одного з учнів, який обвинувачував його в тому, що він завдав йому удару кулаком, був знайдений повішеним у себе вдома в п’ятницю
On affecte de lire cette réponse devant le roi
Роблять вигляд, що читають цю відповідь перед королем
Aujourd'hui, je m'entends à murmurer "s'il vous plait" à un serveur qui m’oublie ou "pardon madame" quand on me barre le chemin.
Сьогодні в мене добре виходить шепотіти «будь ласка» офіціантові, який мене забуває або «вибачте, мадам», коли мені перепиняють шлях
Il se met à rire et je finis par comprendre
Він заходився сміятися, і я, нарешті, розумію
Les heures de chômées s'emploient à trouver du temps pour danser
Години простою вживаються на те, щоб знайти час потанцювати
Est-ce que vous vous disposeriez à suivre le conseil que je vous ai donné ?
Ви ще маєте настрій діяти за порадою, яку я вам дав?
L’équité nous oblige à restituer ce qui ne nous appartient pas
Справедливість нас зобов'язує віддавати те, що нам не належить
Je n’ai pas réussi à vous persuadez de courir acheter ce disque
Мені не вдалося переконати вас бігти купувати цей диск
Elle n'a pas habitué à voir les hommes faire tant de façons avec elle
Вона не звикла бачити, щоб  чоловіки так церемонно з нею зверталися
C'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages
Ось чому він опирається  грати дикунів
Durant le voyage du mois d'août, nous vous convierons à assister à une représentation
Під час подорожі в серпні місяці ми вас запросимо бути присутніми на презентації
Mais ne pensez pas aller au Beach Club pour vous baigner
Та не забудьте піти до Пляжного клубу, щоб помитися
Il s'est persuadé de se marier un jour ...
Він переконав себе одружитися згодом
Je me mis à dire : "Non", afin de voir la place que j'avais auprès de lui
Я почала казати: «Ні» для того, щоб побачити місце, яке я мала  поруч з ним 
Je vous accorde de faire cela
Я визнаю, що зробив це
Tu t'acharnes à gagner de nouveaux rivages
Ти настирливо дістаєшся нових берегів
Je ne m'abaisserai pas à répondre à ton ignoble question.
Я не принижуся до відповіді на твоє мерзенне питання
Tout ce que je pense à dire c'est que ses histoires m'ennuient
Все, про що я мрію сказати, так це те, що від його історії мені набридли
Le naïf paraît croire que les théories suffisent à changer le monde, quand elles sont justes
Наївний, здається, вірить в те, що теорій досить, щоб змінити світ, коли вони (ці теорії) справедливі
Je vous défie de faire cela (je vous en défie)
Я вам кидаю виклик, щоб ви це зробили
Elle les voit arriver mais ce ne sont plus des hommes mais des bêtes
Вона бачить, як вони приходять, але це вже не люди, а тварини
Il s'obstine à faire tout lui-même
Він вперто намагається все робити самому
Ils sont convenus de se rencontrer
Вони  вмовилися зустрітися
Je me contenterai de vous dire ceci 
Я обмежуся тим, що скажу вам наступне
Du moins je pense que cela me pousserais à manger plus de poisson
Принаймні, я думаю, що це мене спонукало б їсти більше риби
Je sais que je suis nulle alors j’ai osé te demander
Я знаю, що я ніхто, і тому я насмілився тебе запитати
Toi qui te piquais de prévoir ce qui doit arriver aux autres, tu n'as pas prévu ce qui t'arrive
Ти, який претендував на те, що передбачаєш все, що мусить трапитися з іншими, ти не передбачив, що трапилося з тобою
Lorsque mes sœurs et moi, nous nous hasardions à jouer, il lui arrivait, par pure fantaisie, de nous jeter des pattes de poulets
Коли ми з сестрами наважилися пограти, йому спало на думку, із чистої фантазії, кинути в нас курячі лабети
On s’ingénie à vous servir
Вхитряються, щоб  вас обслужити
Au même instant, Aramis appuyait son épée contre la poitrine de son adversaire renversé, et le forçait à demander merci
У той же час, Араміс приставляв свою шпагу до грудей свого поваленого супротивника й примушував його просити прощення
À son arrivée nous le forcerons de justifier de sa qualité d'auteur
Коли він прийде, ми його змусимо довести  своє авторство
Tu te plains de toucher 1400€ par mois et de ne pas obtenir d'aide, sache que je vis avec 500€ par mois et je suis loin d'être à plaindre
Ти скаржишся, що одержуєш  1400 євро на місяць і не одержуєш допомоги, так знай, що я живу на 500 євро на місяць і я далекий до того, щоб скаржитися
Je ne nie pas avoir garé le véhicule
Я не заперечую, що поставив автомобіль у гараж
Il prend le parti de montrer que c'est la ville qui a été facteur de civilisation et de progrès
Він вирішив показати, що саме місто було рушійною силою цивілізації й прогресу
C’est pourquoi ils ont pris garde de ne pas le faire et l’ont évité
От чому вони остереглися це робити (доклали зусиль цього не робити) і уникли цього
Le Nouveau Testament n’interdit pas la polygamie sauf à l’évêque et au diacre, c’est qu’à ceux-là il est prescrit de n’avoir qu’une seule femme
Новий Завіт не забороняє полігамію за винятком єпископів і дияконів, тобто тим кому прописано мати тільки одну дружину
Il a accepté de venir
Він  погодився прийти
Alors quand on est habitué à avoir la plupart des services gratuits, comment peut-on envisager de payer pour un nouveau service ?
І коли звикли одержувати більшість послуг безкоштовно, як можна припустити, що хтось буде платити за якусь нову послугу?
Il ne s'arrêtait pas de bavarder
Він базікав невгамовно
Je me presse de rire de peur d'être obligé d'en pleurer
Я поспішаю посміятися з побоювання, щоб не бути змушеним від цього плакати
Mon mari est monté arrêter un marché
Мій чоловік піднявся наверх, щоб укласти угоду
Les autres habillent leurs poupées et les mènent promener
Інші одягають своїх ляльок і ведуть їх погуляти
Je te promis de rester ton admirateur n°1
Я тобі обіцяю залишатися твоїм шанувальником № 1
Tu t'es promis de retourner vivre en Afrique
Ти задумав (твердо вирішив, пообіцяв собі) повернутися жити в Африку
Il a été dressé à donner la patte et à faire le beau
Його дресирували як подавати лапку й служити (стояти на задніх лабетах (про собаку))
Je le hais de me gâcher la vie ainsi, je hais de pas pouvoir lui faire la même chose
Я його ненавиджу за те, що він у такий спосіб загубив моє життя,  я ненавиджу, що не можу йому зробити те саме
Je vous prie de le faire pour moi
Я вас прошу це зробити для мене
Toute personne qui s’hasardera de passer outre cette décision en paiera des très lourdes conséquences
Усілякий, хто наважиться не звернути уваги на це рішення заплатить за це дуже тяжкими наслідками
Ne vous avisez pas de vous fâcher
Не  здумайте гніватися
Il était une fois une dame qui donnait à manger aux oiseaux de toutes les couleurs
Давним-давно жила одна дама, яка годувала птахів всіх мастей
La jalousie provoque à tuer
Ревнощі провокують на вбивство
Maman m'a laissé manger mon dessert
Мама мені дозволила з'їсти мій десерт
Le rapporteur présente son avis sur le sujet et propose de n'émettre aucune objection
Доповідач репрезентує свою думку з приводу сюжету й пропонує не висловлювати ніяких заперечень
J'ai jugé faire une chose agréable et utile
Я вважав, що роблю річ приємну й корисну
Je ne sais comment je me figure avoir entendu prononcer ce nom quelque part
Я не знаю, як я собі уявляю, що чув, як це ім'я десь вимовляли
Nous le punissons d'avoir fait des bêtises
Ми його караємо за те, що він наробив дурниць
Pourquoi votre père a-t-il fait jurer le silence à tous ceux qui étaient au courant du drame, y compris votre mère, une personne extrêmement chère à mon cœur ?
Чому ваш батько змусив заприсягтися в мовчанні всіх тих, хто в курсі цієї драми, включаючи вашу матір, особу винятково милу моєму серцю?
Nous nous sommes proposés de nous asseoir ensemble, et nous avons réussi
Ми напросилися сісти разом і нам це вдалося
Barack Obama a décidé de conserver au Pentagone Robert Gates, nommé en novembre 2006
Барак Обама вирішив зберегти Пентагону Роберта Гейтса, призначеного в листопаді 2006
Je n'attache aucune importance à ce que les gens appellent le style et à quoi ils se flattent de reconnaître un auteur
Я не надаю ніякого значення тому, що люди називають стилем, і вони собі лестять, начебто по ньому розпізнають автора
Je ne savais pas ce qui me poussait à exagérer ainsi
Я не знав, що мене спонукало так перебільшувати
Attendez de savoir ce qu'il a fait
Зачекайте, допоки не довідаєтеся, що він зробив
Il faut naître à Monaco
Потрібно народитися в Монако
Gageons de changer cela
Закладаємося, що змінимо це
Ne manquez pas de venir
Неодмінно приходьте
Jean espère dormir
Жан сподівається заснути
Est-il recommandé d'avoir un aquarium dans son appartement ?
 Чи рекомендовано мати акваріум у квартирі?
Nous ne serons pas mieux que ces vieux casse-pieds que nous refusions d’écouter
Ми не будемо кращими за цього старого зануду, якого ми відмовляємося слухати
Je redoute d'être abandonné
Я побоююся, що мене кинуть (бути покинутим)
Je te comprends, mais dis-toi que plus tard, tu désespéreras de trouver le temps et le courage d'aller faire du sport toute seule
Я тебе розумію, але скажи собі, що пізніше ти втратиш надію шукати час і сміливість  ходити займатися спортом зовсім одному
Envoyons paître les mauvais navigateurs !
Пошлемо поганих штурманів годувати (тварин)! (Пошлемо поганих штурманів коровам хвости крутити!)
Ils regrettent d'avoir gâché leur vie, celle de leurs enfants, de leur famille, d'avoir perdu du temps en prison…
Вони шкодують, що зіпсували своє життя, життя своїх дітей, своїх сімей, що втратили час у в'язниці…
Sarkozy entend être traité ni mieux, ni moins bien qu'un autre
Саркозі бажає, аби з ним поводилися не краще, не гірше, ніж з абиким іншим 
L’homme qui écoutait chanter l’oiseau
Чоловік, який слухав, як співає птах
Je me réjoui d’entendre cette hymne national
Я тішуся, коли чую цей національний гімн
On l’a provoqué à se battre
Його спровокували на бійку
Je me suis glorifié de l'avoir dit dans une assemblée de bataillon, en présence de mes collègues
Я пишаюся (славлю себе), що сказав це на зборах батальйону в присутності своїх колег
Ils se gardent de trancher, dans un sens ou dans un autre.
Вони остерігаються різати в тому або іншому напрямі
Savez-vous ce qu'il m'a répondu, quand je le grondais de s'être engagé si jeune ?
 Чи знаєте ви, що він мені відповів, коли я на нього гарчала за те, що він пішов добровольцем на військову службу  таким молодим?
C’est plus tard que les prêtres se sont repentis d’avoir brûlé Jeanne d’Arc
Вже набагато пізніше священики покаялися за те, що спалили Жанну д’Арк
Tu t'acharnes à vouloir connaître ce qui concerne la tour
Ти вперто хочеш знати те, що стосується цієї вежі
Ils ont décidé de partir
Вони вирішили поїхати
Je me remercie de n'avoir pas renoncé à mes passions
Я дякую собі за те, що не відмовився від своїх страстей
Dès qu’elle a eu fini de discuter, elle est allée se coucher
Як тільки вона припинила дискутувати, то пішла спати
En tout cas, je te félicite de partir seule !
В усілякому разі, я тебе вітаю, що ти їдеш один!
Il se défend de conclure
Він відмовляється робити висновки
Pour ceux qui répugneraient à acheter ce journal je cite de mémoire
Для тих, кому огидно купувати цю газету, я процитую по пам'яті
Dans un des hôpitaux que j'ai visité, j'ai vu un appareil que je me reprocherais de ne point parler
В одній з лікарень, яку я відвідав, я побачив апарат, про який я собі дорікну, якщо зовсім не розкажу про нього
Nous avons commencé de détruire nos enfants, en avez-vous pris conscience ?
Ми почали руйнувати наших дітей, ви це усвідомлюєте?
Il affecte de mêler dans ses discours des mots français et italiens
Він робить вигляд, що плутає в розмові французький і італійські слова
News insolite : L'équipe de Laurent Ruquier feint de débaucher le cuisinier de George Bush
Незвичайні новини: Команда Лорана Рюкьи (французький гуморист) вдала, що переманює з роботи кухаря Джорджа Буша
Ils ont dit prendre en compte les différentes préoccupations
Вони сказали брати до уваги різні інтереси
Invoquant une légère fatigue, je lui commandais de s'occuper de la maison et des enfants.
Посилаючись на легку втому, я йому веліла  зайнятися домом й дітьми
Ils se sont refusés à déménager
Вони відмовилися переїжджати
J’excuse de vous exposer mes états d'âme
Я вибачаюсь, що виставляю вам напоказ свої щиросердечні настрої
Quand je me fatigue de douter, je sais que j'ai fini, que ça me convient, et que ça marchera
Коли я пересичуюся сумнівами (утомлююся сумніватися), я знаю, що я закінчив, що це мені годиться, що це вийде
Serait-il possible que vous vous résolviez à lire les questions ?
 Чи можливо, щоб ви зважилися прочитати питання?
Tu t’es remis à t’alimenter
Ти знову почав харчуватися
Comme d'habitude, je me réserve de ne pas tout traduire plutôt que d'écrire des bêtises
Як звичайно, я залишаю за собою право перекладати не все, ніж писати нісенітниці 
Nous résolvons de ne pas commettre des offenses futures
Ми вирішуємо не допускати гріха в майбутньому
Si j'étais toi, je leur reprocherais de ne pas chanter toujours au même niveau
Я б на твоєму місці дорікнув би їх за те, що вони не співають завжди на тому самому рівні
Ce que vous devez savoir avant de mourir
Те, що ви мусите знати до того, як помрете
Il risque de ne pas voir son fils
Він ризикує не побачити своїх синів
On rit d'avoir été assez bête pour se gâcher la vie
Сміються, що були доволі дурними, щоб зіпсувати життя
Ils rêvent de ne plus dépendre de l’argent
Вони мріють (жагуче бажають) не залежати більше від грошей
Ils vous conjureront de leur rendre votre amitié
Вони вас будуть благати повернути їм вашу дружбу
Ma mémoire est comme une boîte où il y aurait un peu de tout. Ça me dégoûte de chercher dedans (Citations de Jules Renard)
Моя пам'ять – як коробка, де ніби всього потроху. Мені огидно шукати усередині
Nous nous excusons de n'avoir pas eu le temps de traduire ces textes avant de vous les proposer
Ми вибачаємося, що в нас не було часу перекласти ці тексти, перш ніж вам  їх запропонувати
En septembre 82, après être retourné chanter aux États-Unis, il s'installe pour un mois à l'Olympia avec l'orchestre oriental de son père
У вересні 1982 року, після того, як він повернувся з гастролей у Сполучених Штатах, він влаштовується на місяць в Олімпії зі східним оркестром свого батька
C'est la seule chose que nous éviterions de louer
Це єдина річ, яку ми втримується брати в оренду
Je mennuie de prendre de longues marches au bord de la rivière
Мені набридає робити довгі переходи берігом ріки
Nous résolvons de ne jamais commettre n’importe quelles nouvelles offenses
Ми вирішуємо ніколи не припускати ніяких нових гріхів
J'ai essayé de rattraper le temps perdu
Я спробував надолужити загублений час
Il sera revenu jurer sa foi
Він вже повернеться (на той час), щоб заприсягти у вірності
Quand j'entre dans une bibliothèque, je me contente de jeter un coup d'œil lointain sur ses innombrables livres
Коли я заходжу в бібліотеку, я вдовольняюся тим, що кидаю віддалений погляд  на ці незліченні книжки
Vous continueriez de vivre sous les ponts ?
Ви будете продовжувати жити під мостами?
Nous rechignons à reconnaître nos erreurs
Ми відмовлялися визнавати свої помилки
Le poète s'est risqué à jouer du piano
Поет ризикнув зіграти на піаніно
Il va sans dire que, si vous vous êtes résigné à rester, vos décisions sont assez simples
Нема чого й казати, що якщо ви не ремствуючи виявили покору залишитися, ваші рішення досить прості
Il est défendu de bâtir en cet endroit
Заборонено будувати на цьому місці
Si nous sommes incapables d'aimer, c'est peut-être parce que nous désirons être aimés, c'est-à-dire que nous voulons quelque chose de l'autre (l'amour), au lieu de venir à lui sans revendications et ne vouloir que sa simple présence (L'insoutenable légèreté de l'être (1984) Citations de Milan Kundera)
Якщо ми нездатні любити, це може бути тому що ми бажаємо, щоб любили нас, тобто  що ми бажаємо щось від іншого (любові) замість того, щоб прийти до неї без вимог і бажати просто тільки її присутності
Nous enragions de voir ces baigneurs
Ми були в люті бачити цих купальників
Il rougit de n’être pas assez criminel
Він червоніє за те, що не є достатньо кримінальним
J’ai entrepris de vous donner un conseil, quoique les femmes n’aiment pas à en recevoir
Я узявся за те, щоб  вам дати пораду, хоча жінки не полюбляють їх отримувати
Avec quel partenaire avez-vous préféré danser, et pourquoi ?
З яким партнером ви воліли танцювати й чому?
Je descends lire au soleil
Я спускаюся донизу, щоб почитати на сонці
Vous avez déclaré être âgé de 46 ans
Ви оголосили, що вам 46 років
Pour la majorité des gens, être riche signifie de n’avoir plus de problèmes pour clôturer les fins de mois et vivre décemment
Для більшості людей бути грошовитим означає не мати більше проблем із закриттям рахунків наприкінці місяця й жити пристойно
Il vaut mieux que je rentre prendre quelques vacances au Brésil
Краще б я відновив проведення канікул у Бразилії
Dans les faits, les deux États décidaient de revenir à son texte
На ділі, дві держави вирішували повернутися до головного питання
Mes yeux se sont lassés à regarder en haut
Мої очі стомилися дивитися угору
Nous nous résolvons à prendre un taxi
Ми вирішуємося взяти таксі
Le gouvernement s'engage à ne pas augmenter le prix du gaz cet hiver
Уряд  зобов'язується не збільшувати ціну на газ цієї зими
Il vous invite à voyager
Він вас запрошує подорожувати
Le restaurant est ouvert 24 heures sur 24, ce qui était idéal pour nous, car on est rentrés être affamé à 2h du matin
Ресторани відкриті цілодобово, що ідеально для нас, тому  що поверталися  додому зголоднілими о другій годині ночі
J'aime chaque style et je me suis lassée de le répéter
Я люблю кожний стиль, і я втомилася це повторювати
Tu te jures de n'en goûter qu'un et tu finis par manger tout le plat
Ти присягаєшся спробувати тільки одне (з кількох) і зрештою ти з'їдаєш все блюдо
Vous vous empressez de prendre une photo
Ви квапитеся зробити знімок
Demain vous jurerez de m’appartenir et de n’appartenir qu’à moi.
Завтра ви  заприсягнете належати  мені й тільки мені
Ne nous étonnons pas qu’un homme dont la femme a dédaigné de nourrir le fruit de leur union, dédaigne de l’élever
Ми не дивуємося, що чоловік, дружина якого знехтувала годувати грудьми плід їхнього союзу, нехтує його виховувати
Vous obtiendrez un jugement qui vous condamnera à payer une pension alimentaire
Ви доможетеся вироку, який вам присудить платити аліменти
Nous les blâmerons de ne pas faire la révolution
Ми їх обвинуватимо в тім, що вони не роблять революції
Vous cherchez à ne plus penser à votre problème et à chaque fois que vous cherchez à ne plus y penser, vous y pensez. C'est normal, il est impossible de ne pas penser à quelque chose auquel on pense. Si je vous dis de ne pas penser à un éléphant, vous y penserez de toute manière, même si je vous dis de ne pas y penser.
Ви намагаєтеся більше не думати про вашу проблему й щораз, коли ви намагаєтеся про неї більше не думати, ви про неї думаєте. Це нормально, неможливо не думати про щось, про що думається. Якщо я вам кажу не думати про слона ви будете про нього думати як би там не було, навіть якщо я вам кажу про нього не думати
Il n'est pas interdit de croire à la spontanéité des arbres
Не заборонено вірити в стихійність дерев
Ils ont décidé de partir
Вони вирішили виїхати
Il se complaît à faire cela
Йому подобалося робити це
Il prétend m'avoir vu
Він стверджує, що бачив мене
Il nous a fait le grand honneur de répondre à toute une série de questions que nous brûlions de lui poser
Він нам зробив велику честь і відповів на цілу низку запитань, які ми палко бажали йому поставити
Si Valérie est capable de donner un aussi bon spectacle qu’un gars, je ne vois pas pourquoi je l’empêcherais de le faire
Якщо Валерія здатна дати такий самий  гарний спектакль, як і який-небудь хлопець, я не бачу, чому я б я перешкоджав їй це зробити
L'honorable gentleman qui daigne être ici présent est arrivé cette nuit de Windsor
Поважний джентльмен, який нехтує бути тут присутнім, прибув цю ніч з Віндзора
Je leur souhaite de n'avoir aucune lourde responsabilité ni de n'avoir jamais à travailler à l'usine ou sur un chantier
Я їм бажаю ні мати ніякої заважкої відповідальності, ні необхідності коли-небудь працювати на заводі або на будівництві
Mon très cher grand frère, je suis sorti de prison le vendredi 30 décembre 2008 et je sais que tu as souffert de n’avoir pas pu être de ceux qui m’ont accueilli à ma sortie.
Мій дорогенький старший брат, я вийшов з в'язниці в п'ятницю 30 грудня 2008 року і я знаю, що ти страждаєш від того, що не можеш бути серед тих, хто мене зустрічав на виході
L'optimiste, c'est celui qui croit vivre dans le meilleur des mondes possibles. Le pessimiste, c'est celui qui le sait
Оптиміст – це той, хто вірить у те, що живе в кращому з можливих світів. Песиміст – це той, хто це знає
Je m’efforce de ne pas juger
Я силкуюся не судити
Je viserais à sauver mon âme
Я б ставив метою врятувати свою душу
Tu seras contraint de prendre un serveur
Ти певно був примушений взяти офіціанта
Il prétend avoir tout compris
Він  нібито все зрозумів
La même tradition impose de n'employer le symbole
Та ж традиція накладає не використовувати символ
Les chercheurs ont imaginé de pallier le problème
Дослідники вигадали, як залагодити проблему
J’ai couru prendre une douche
Я побіг приймати душ
Je craindrai de regarder les rideaux de mon lit
Я побоюся дивитися на шторки на своєму ліжку
Ma grand-mère ne supportait pas le bruit et elle me demandait de rester sans bouger, sans parler des heures et des heures
Моя бабуся не виносила шуму, і вона мене просила залишатися нерухомим і мовчазним  годинами
Tu te dépêches de rentrer pour annoncer la bonne nouvelle à ta famille, à tes amis, à tes voisins
Ти квапишся повернутися, щоб оголосити гарну новину своїй сім'ї, своїм друзям, своїм сусідам
Vous les soupçonnez de n'agir que par intérêt personnel ou par obligation
Ви їх підозрюєте в тім, що вони діють тільки в особистих інтересах  або по обов'язку
Je ne me considère pas être un ornithologue (c'est une personne qui étudie les oiseaux) mais plutôt un passionné d'oiseaux
Я не розглядаю себе у якості  орнітолога (особа, яка вивчає птахів), але скоріше як людину, яка захоплюється птахами
Ne comptez pas y trouver des Égyptiens
Не розраховуйте там знайти єгиптян
Ils s'accordèrent à affirmer que sans relations on n'arrive à rien
Вони  повторювали в один голос, що без зв'язків не досягнеш нічого
Il n'a pas daigné répondre
Він не погребував відповісти
Je conviens de participer à ce programme
Я погоджуюся брати участь у цій програмі
Nous vous regardons pleurer, et nous osons vous tenir compagnie
Ми бачимо що ви плачете й ми насмілюється вам скласти компанію
Je tends à croire que nous sommes assez géniaux
Я схильний вірити, що ми є доволі геніальними
Messieurs : ça ne vous dérange pas de ne pas être sur le podium ?
Добродії, вас не непокоїть, що ви не на п'єдесталі пошани?
Vous lui dites de faire attention
Ви йому кажете звернути увагу
Isabelle Maréchal nous avoue pleurer régulièrement en lisant les courriels de son public
Ізабель Марешаль нам зізнається, що регулярно плаче, читаючи  пошту своїх глядачів
Il me souvient d'avoir ri et pleuré
Я пам'ятаю як я сміявся й плакав
Monique Olivier assure avoir livré tous ses secrets
Моніка Олів'є запевняє, що видала всі свої секрети
Vous me suggérez de ne répondre ni à l'une des éditions ni à l'autre, mais pourtant vous avez vous-mêmes publié chez Thélès
Ви мені навіюєте не відповідати одному видавництву, ні іншому, але однак ви самі  надрукувалися в Теле
Materazzi a reconnu avoir insulté Zidane, mais seulement pour répondre à une provocation du Français
Матерацці визнав, що образив Зідана, але тільки щоб відповісти на провокацію француза
Je me soucie de ne pas fuir les faits, toujours plus forts que nos idées
Я намагаюся не ухилятися від фактів, завжди сильніших ніж ідеї
L'enfance est un papillon qui se hâte de brûler ses blanches ailes aux flammes de la jeunesse (Aloysius Bertrand)
Дитинство – це метелик, який квапиться спалити свої білі крила в полум'ї юності
Il me manque d’avoir un coup de fil de Lviv   à deux heures du matin que me dit, presque en larmes : «Viens me voir. Je ne suis pas bien je flippe, je suis malheureux, viens me parler»
Мені не вистачає телефонного дзвінка зі Львова о другій годині ночі, що мені каже майже в сльозах: «Приходь до мене. Мені не добре, я в депресії, я нещасний, приходь поговорити зі мною»
J'adore ce travail et j'aime traduire
Я обожнюю цю роботу і я люблю перекладати
Celui qui néglige de punir le mal aide à sa réalisation
Той, хто нехтує карати зло допомагає його перетворенню в життя
J'aime mieux n'avoir à dépendre que de moi-même
Я волію бути залежним тільки від самого себе
Il s'est rappelé avoir pris un verre de brandy à son arrivée chez la plaignante, mais ne se souvenait plus de ce qui s'est produit entre ce moment et celui où il s'est réveillé nu dans le lit de la plaignante
Він згадав, що коли прийшов, то випив склянку бренді дома в позивачки, але більше не пам'ятав, що відбулося між цим моментом і тоді, коли він прокинувся оголеним в ліжку в позивачки
Les gens ont prétendu avoir vu le prophète dans un bus à Casablanca. Comment l'ont-ils reconnu ? Pourquoi à Casablanca ?
Люди стверджували, що бачили пророка в якімсь автобусі в Касабланці. Як вони його впізнали? І чому в Касабланці?
Vous différez d’accepter une invitation
Ви зволікаєте приймати запрошення
Tu te dispenses de dire que tu recommences
Ти вважаєш за можливе не казати, що ти знову починаєш
Il lui mandait de se saisir du messager, de le mettre à mort et de l'enterrer
Йому наказали схопити гінця, вбити його й закопати
Vous doutez de faire cuire vos côtelettes à point ?
Ви сумніваєтеся, що прожарюєте ваші відбивні  цілком?
Moi, j'ai parfaitement compris que tu m'accusais de faire de l'argent sur le dos des autres
Я цілком зрозумів, що ти мене обвинувачуєш у тім, що я роблю гроші за рахунок інших
Nous méditons de leur donner à chacune. une assiette et de les faire asseoir à une table
Ми задумували дати їм кожному по тарілці й і посадити їх за стіл
Elle a beaucoup de chance d'avoir eu une tante qui lui avait laissé juste assez d'argent pour lui permettre de ne pas avoir à dépendre d'un homme
Їй пощастило тоді мати тітку, яка їй залишила якраз доволі грошей, щоб дозволити їй не бути залежною від чоловіка
Bush affirme n'avoir aucun regret pour la guerre en Irak
Буш стверджує, що в нього немає ніякого жалю щодо війни в Іраку 
Je trouve risible que vous vous mêliez de m'apprendre ce que je sais mieux que personne
Я знаходжу смішним, що ви сунетеся мене вчити тому, що я знаю краще за всіх
Je m’engage à quitter la Suisse à échéance du visa
Я зобов'язуюся залишити Швейцарію після закінчення візи
Nicolas Sarkozy a menacé lundi de quitter les discussions avec les dirigeants russes sur l'application du plan de paix du 12 août au Caucase
Ніколя Саркозі пригрозив у понеділок припинити дискусії з керівниками Росії щодо запровадження мирного плану від 12 серпня на Кавказі
 Voilà une belle pièce de collection qui méritera de trouver une bonne place dans votre vitrine
Ось гарна дорогоцінна річ, яка заслуговуватиме  на гарне місце у вашій вітрині
Il me tardait d'aller me coucher
Мене тягнуло піти полежати
Я оточений журбою, хоча намагаюся нею анітрошки не заразитися
Il a accepté de venir
Він прийняв запрошення (згодився прийти)
Je vous supplie de n’en point douter
Я вас благаю анітрошки в цьому не сумніватися
Je me vante de n'avoir rien dit que de vrai
Я похваляюся, що не сказав нічого, окрім правди (тільки правду)
La loi dissuade de fumer
Закон переконує не палити
Il est très ouvert, il écoute attentivement les autres et puis il travaille à se faire un nom au niveau international
Він дуже відкритий, він уважно слухає інших, і потім він працює над тим, щоб зробити собі ім'я на міжнародному рівні
Nous tremblons de n'être pas pardonnées, nous tremblons d'être damnées !
Ми трясемося (від страху), що нас не вибачать, ми трясемося (від страху), що нас проклянуть !
Il m'a chargé de vous dire
Він  мені доручив вам сказати
M. Obama tente de ne pas se laisser bousculer par les événements en dépit de la crise
Пан  Обама намагається не дати себе збити з ніг подіями,  незважаючи на кризу
Il me tarde de revenir à la maison
Мене тягне повернутися додому 
Un clope mouillé suffit à nous désoler tous
Намоклого недокурка досить, щоб нас усіх взяв відчай
Les exploitants de navires sont avisés de faire leur demande longtemps à l’avance
Судновласників сповіщено, щоб зробили свої запити  набагато  заздалегідь
Il a chargé de la protéger et de la défendre
Він поручився її захищати й  обороняти
Je ne m'attendais pas à vous voir
Я не сподівався вас бачити
Je tends à penser comme lui que ce que nous vivons, ou retenons de la vie, dépend beaucoup de notre tempérament
Я намагаюся думати, як і він, що те, що ми живемо або стримуємо життя дуже залежить від нашого темпераменту
Je m'en veux
Je m’en veux de t'avoir avoué mes sentiments

Je m'en veux d'avoir eu le coup de foudre pour toi
Je m'en veux de t'aimer de tout mon cœur

Je m'en veux de ne pas vouloir être qu'une amie
Je m'en veux de n'être que ce que je suis
Je m'en veux de vouloir être aimé
Je m'en veux de vouloir être heureuse
Je m'en veux de vouloir être comme les autres mais de ne pas y arriver
Je m'en veux de vouloir que tout s'arrête

Je m'en veux de ne pas pouvoir oublier
Je m'en veux de croire, que de nos jours, l'amour existe quelque part
Je m'en veux d'être celle dont personne ne veux
Je m'en veux de vouloir que tu sois miens

Je m'en veux d'avoir cru que tu m'aimais

Je m'en veux d'exister
Я собі дорікаю
Я собі дорікаю за те, що зізналася тобі у своїх почуттях,
Я собі дорікаю за те, що закохалася в тебе з першого погляду,
Я собі дорікаю за те, що люблю тебе всім своїм серцем
Я собі дорікаю за те, що не хочу бути тільки подругою
Я собі дорікаю за те, що я така,  яка є
Я собі дорікаю за те, що хочу бути коханою
Я собі дорікаю за те, що хочу бути щасливою
Я собі дорікаю за те, що хочу бути такою як інші, але такому не бувати
Я собі дорікаю за те, що хочу, щоб все зупинилося
Я собі дорікаю за те, що не можу тебе забути
Я собі дорікаю за те, що вірю, що в наші дні кохання десь існує
Я собі дорікаю за те, що, я така, яку ніхто не хоче
Я собі дорікаю за те, що я хочу, щоб ти був моїм
Я собі дорікаю за те, що я повірила, що ти мене кохаєш
Я собі дорікаю за те, що існую (Авторка невідома)

Дієслова з різним значенням після à та de

L'Égypte commencera à fournir du gaz à la Syrie à un prix préférentiel via un gazoduc arabe à partir du 21 mars
Єгипет почне поставляти газ до Сирії за пільговою ціною через арабський газовід починаючи з 21 березня
Supposons que vous ayez décidé de commencer de discuter («commencer de» autrefois employé, et aujourd'hui très rare. On emploie «commencer à»)
Припустимо, що ви вирішили розпочати дискутувати
Nous continuons de vivre à crédit
Ми все ще живемо в кредит
Nous continuons à jouer notre rôle
Ми продовжуємо грати нашу роль
J'ai décidé de faire le ménage et de reprendre ma vie en main
Я вирішив прибрати квартиру й почати своє життя спочатку
Toutefois, il a décidé à ne pas se limiter à une simple partie de pêche
Однак, він схилився до того, щоб не обмежуватися простою риболовлею


Інші випадки використання прийменників À, DE і та інші прийменники

La préposition à

Il est d’âge à porter les armes
Йому  настав час носити зброю..
Il est d'âge à juger ce qui lui convient
Йому настав час вирішувати, що йому припадає до лиця
Je ne suis pas d'humeur à plaisanter
Я не в гуморі жартувати
Êtes-vous d'humeur à lire ?
Ви розташовані почитати?
Ce gigantisme est de nature à provoquer des conséquences commerciales considérables
Цей гігантизм здатний спровокувати значні комерційні наслідки
Elles ne sont pas de nature à vous mettre l'eau à la bouche
Вони не здатні так зробити, щоб у вас слинки потекли (змочити ваш рот)
L'encre supplémentaire est préparée de sorte à représenter une couleur bien définie
Додаткове чорнило зготовлено таким чином, щоб правильно зобразити певні кольори
Programmez la réunion de sorte à équilibrer les périodes de narration et les périodes d’écoute
Складіть програму зборів таким чином, щоб зрівноважити періоди розповіді й періоди прослуховування
Je sais que tu es de taille à mener cette aventure
Я знаю, що ти спроможний керувати цією авантюрою
Je suis de taille à lutter
Я в стані боротися
Je ne suis pas d'un tempérament à me plaindre
Я не такої вдачі, щоб скаржитися
Je suis d'un tempérament à grossir avec le stress
Я такого складу, що товстію, коли в мене стрес
Il n'y a rien d'étonnant à retrouver la France et l'Italie en finale
Немає нічого дивного, що Франція й Італія знову виявилися у фіналі
Il n'y a rien d'étonnant à cela
У цьому немає нічого дивного
Elle trouve son profit à l’étranger.
Вона знаходить свою поживу за кордоном
Je trouve mon profit à lire ses billets
Я знаходжу вигідним для себе читати ці цидулки
Est-ce que tu vois des avantages à faire ce choix ?
Хіба ти бачиш перевагу в тім, щоб зробити цей вибір?
Dumont voit des avantages à être troisième
Дюмон бачить вигоду в тім, щоб бути третім
Il est le dernier à venir ici
Він останній, хто прийшов сюди
Soyez le premier à commenter cet article
Будете першим коментувати цю статтю
Il est le troisième à poser cette question
Він третій, щоб задати це питання
J’étais le deuxième à être appelé, ce qui n’était pas mal.
Я був другим, кого покликали, а це непогано
Vous êtes combien à vouloir partir ?
Скільки вас таких, які  бажають виїхати?
Vous êtes combien à jouer ?
Вас скільки хоче грати?
Les Français sont de plus en plus nombreux à acheter des appartements ou des maisons à Marrakech
Все більшає число французів які хочуть купувати квартири або будинки в Марракеші
Les étudiants chinois sont beaucoup plus nombreux à revenir au pays à l'issue de cycles d'études à l'étranger
Все  більшає число китайських студентів які вертаються на батьківщину по закінченні навчання за кордоном
Clinton plus apte à battre McCain qu'Obama, selon un sondage
За опитуваннями Клінтон більш придатний боротися з МакКейном, ніж Обама
Soyez attentif à votre charpente afin d’éviter le pire
Будьте уважними до несучої конструкції, щоб уникнути найгіршого
Ce cheval est bon à servir d'étalon
Цей кінь придатний, щоб служити еталоном
J'habite à Paris mais suis disposé à déménager à Londres
Я живу в Парижі, але настроєний переїхати до  Лондону
Crise financière : le président russe peu enclin à convertir sa fortune en dollars
Фінансова криза: російський президент мало схильний конвертувати свої статки у долари
Il est expert à lancer la balle
Він майстерно кидає м'яч
Je sais que tu es habile à conduire, je veux que tu sois prudent
Я знаю, що ти майстерно водиш машину, я хочу, щоб ти був обережний
Qui est habilité à procéder à de nouvelles élections ?
Хто вповноважений приступати до нових виборів?
Le journalisme est parfois impuissant à rendre compte d’événements tragiques
Журналістика іноді неспроможна відзвітувати про трагічні події
La médecine du travail m'a jugée inapte à pratiquer mon métier, que faire ?
Лікар підприємства мене (дівчину)  признав непридатною до роботи з спеціальності, що робити?
Elle est inhabile à la diplomatie
Вона невміла в дипломатії
Le rachitisme survient en raison d’une exposition insuffisante à la lumière du soleil, et non parce que le lait humain est carencé en vitamine D.
Рахітизм трапляється через недостатнє перебування на сонячному світлі, а не тому що в материнському (людському) молоці недостатньо вітаміну Д
Je suis lent à comprendre
До мене повільно доходить
Le brouhaha est long à se calmer
Шум голосів довго не змовкає
Il est normal que l'enfant soit maladroit à cet âge
Нормально, щоб дитина була невправною у цьому віці
Il est malhabile à conduire une affaire
Він неспритний у справах
Voyez-vous comme il est obstiné à se taire ?
Ви бачите, як він вперто мовчить?
Et vous, combien auriez vous été prêt à débourser pour un Caca ?"
А ви, скільки ви б були ладні витратити на Кака?
Il est prompt à servir ses amis
Він прудкий в обслуговуванні своїх друзів
Cependant il est résigné à retrouver sa fille
Тим часом, він відмовляється знову розшукувати свою дочку
La seule nature est suffisante à provoquer en l'homme l'étincelle, le génie, l'admiration, la beauté, le désir, la compassion
Однієї тільки природи досить, щоб викликати в людині іскру, генія, замилування, красу, бажання, жальDes compléments circonstanciels exprimant des rapports de temps, de lieu, de manière, de moyen, d'instrument 
(додаткові обставини, які виражають відношення часу, місця, образу, засобу, інструменту)

Elle se lève à huit heures
Вона піднімається о 8 годині
Je pars à deux heures
Я їду о другій
Il a remis à ce soir
Він відклав до вечора
Je passerai mes vacances à la campagne
Я проведу канікули в селі
Je demeure à Kiev
Я живу в Києві
Je reste à la compagne
Я залишаюся в селі
Tu assistes à la réunion
Ти присутній на зборах
Elle écrit à sa table
Вона пише за столом
J'ai veillé au chevet
Я чергував в узголів'ї ліжка (у постелі)
Il est tué à la guerre
Він вбитий на війні
Je m'en vais à l’anglaise
Я йду по-англійському
Elle se sauve à la nage
Вона рятується уплав
Il habite à la française
Він вдягнений по-французькому (а ля франсе)
Il faisait de longues promenades à cheval
Він  робив довгі прогулянки верхи
Elle tape à la machine
Вона друкує на машинці
Je surveille à la lorgnette
Я слідкую   в бінокль
Nous travaillons à l'aiguille
Ми працюємо голкою
Il allume au briquet
Він прикурює від запальнички
Ils tirent à la mitrailleuse
Вони стріляють з кулемета

Des compléments d'objet indirect
(непрямий додаток)

J’enseigne à lire à cet enfant
Я навчаю цю дитину читати
Les peuples aspirent à la paix
Люди прагнуть до миру
La professeure explique la règle à l’élève
Викладачка пояснює правило учневі
Je ne peux pas consentir à votre demande
Я не можу пристати на ваше запрошення
Il prend plaisir au sport
Він знаходить задоволення у спорті

Des compléments attributifs exprimant divers rapport attributifs
(предикативний додаток, який виражає різні відношення зв’язку)

Un verre à vin
Келих для вина
Une brosse à dents
Зубна щітка (щітка для зубів)
Un fruit à pépins
Зернятковий плід (плід з насіннячками)
Un enfant aux yeux bleus
Дитина з блакитними очами (постійна ознака)
Un homme à la barbe noire
Чоловік з чорною бородою (постійна ознака)

La préposition DE

Après des adjectives
(після прикметників)

La jeunesse a toujours été avide de grandes joies
Молодість завжди була жадібна до неабияких веселощів
Je me sentais capable de voler là haut vers les étoiles
Я себе почував здатним летіти туди високо до зірок
Il est certain de gagner
Звичайно, він заробить
Il est conscient de sa responsabilité
Він усвідомлює  свою відповідальність
C’est le plus coupable de tous
Це найвинуватіший за всіх
D'ailleurs, je serais curieux de savoir comment cela se passe
Втім, мені було б цікаво знати, як це відбувається
Багаті люди досить несправедливі й досить комічні, коли вони робляться зневажливими суддями всіх гріхів і злочинів, скоєних заради грошей
Le peuple est désireux de nouveauté
Люди жадають нововведень
Seule Paris est digne de Rome
Єдино Париж гідний Риму
Il est fort excusable de s’être conduit ainsi
Це досить пробачно поводитися в такий спосіб
Grand-père a toujours été fier de ses voitures
Дідусь завжди пишався своїми автомобілями
Je suis fort d'être amoureux et de savoir que je suis aimé
Я впевнений, що закоханий й знаю, що мене кохають
Nous sommes friands d'informations !
Ми ласі до інформації!
Je suis heureux d’être avec vous aujourd’hui
Я щасливий бути з вами сьогодні
Cet enfant est impatient de partir pour la campagne
Цій дитині не терпиться виїхати в села
Je suis incapable de me lever
Я не здатний піднятися
Il est indigne de notre confiance
Він не гідний нашої довіри
Un homme est jaloux de la femme qu’il aime
Будь-який чоловік ревнує жінку, яку він кохає
Il est tout joyeux de vous voir
Він світиться від того, що бачить вас
Je suis las de souffrir inutilement
Він втомився страждати дарма
Vous avez été libre de le faire
Ви були вільні це робити
Maria Sharapova semble être préoccupée de son état de santé.
Марія Шарапова, здається, поглинена станом свого здоров'я
Si t'es pressée de vivre, moi je suis pressée de ne pas mourir.
Якщо ти квапишся жити, то я кваплюся не вмирати
Il m’est redevable de six cents francs que je lui ai prêtés
Він мені винен шістсот франків, які я йому позичив
Il avait été malpropre toute sa vie ; mais l'amour, qui fait de plus grands miracles, l’a rendu soigneux de sa personne sur la fin de ses jours
Він був нечистоплотним все своє життя; але кохання, яке робить найбільші дива, зробила його дбайливим до своєї персони до кінця його днів
Je suis soucieux de votre santé
Я піклуюся за ваше здоров'я
Tu seras stupéfait de ce que tu y trouveras
Ти будеш здивований тим, що там знайдеш
Un homme qui est sûr de l'amour de sa femme est un homme qui fait tous pour garder son amour vers lui
Чоловік, який є впевненим у коханні своєї дружини – це чоловік, який робить все, щоб зберегти своє кохання до неї
La matière est susceptible d'être utilisé
Матеріал придатний для використання
Nous sommes tristes de partir déjà
Нам сумно вже їхати звідси

Des compléments circonstanciels exprimant des rapports de temps, de lieu, de manière, de moyen, d'instrument, de cause, de mesure 
(додаткові обставини, які виражають відношення часу, місця, образу, засобу, інструменту)

Je me suis levé de bonne heure
Я піднявся на світанку
Le moment de partir est venu
Надійшов  час від'їзду
Il travaille de nuit
Він працює вночі
Il boit du matin au soir
Він п'є з ранку до ночі
Je tiens à le dire, de quatre à huit ans, j'étais un saint
Я дуже хочу тобі сказати, що з чотирьох до восьми років я був святим
Elle revient de la Crimée
Вона повертається з Криму
Il est venu de France
Він приїхав із Франції
Il buvait le verre d’un seul trait
Він пропускав скляночку  одним махом
Elle joue du violon
Вона  грає на скрипці
Un homme l’a écarté du coude
Якийсь чоловік відсунув її ліктем
Elle pleurait de joie
Вона плакала від радості
Il a avancé de quelques pas
Він просунувся на кілька кроків

Un complément d'agent
(доповнення при пасивному дієслові)

Il est entouré de ses amis
Він оточений своїми друзями
Son pied chaussé de la courte chaussette blanche
Його нога, взута в коротку білу шкарпеткуDes compléments attributifs exprimant divers rapport attributifs
(предикативний додаток, який виражає різні відношення зв’язку)


Une salle d’attente
Зала чекання
Une salle de conférence
Зал конференцій (конференц-зал)
Un homme de talent
Талановита людина
Un homme de cœur
Відважна  (мужня, шляхетна) людина
Un oiseau de proie
Хижий птах
Un chien de chasse
Мисливський собака
Marches de pierre
Кам'яні  щаблі
Mouchoir d'indienne
Ситцева хустинка
Les lunettes de ma mère
Окуляри моєї матері
Habits de fête
Святкова одежа
Les œuvres de Flaubert
Твори ФлобераLa préposition AVEC

            Прийменник avec  використовується коли є дія й предмет, разом з яким воно відбувається або переживається, якісь близькі відносини, спільні дії, близькість предметів у прямому й переносному значенні.

Ce morceau de musique ne soutient pas la comparaison avec tel autre
Цей музичний уривок не витримує ніякого порівняння з тим іншим
Je m'en suis bien sortie si je compare avec la première fois
Я добре виплутався, якщо порівняти з першим разом
L'agence de l'eau s'associe avec la communauté scientifique
Агентство води поєднується з науковою громадою
Le fonds commercial ne doit pas être confondu avec le fonds de commerce
Не треба плутати ділову репутацію з торговельним підприємством
L’Église ne s’identifie avec aucun parti, avec aucune communauté ni système politique
Церква не ототожнює себе ні з якою партією, ні з ніякою громадою, ні з політичною системою
Le moral des employés coïncide avec le moral des ménages qui coïncide avec leurs dépenses
Мораль службовців співпадає з мораллю  домашнього господарства, яка співпадає з витратами
Quant à la cuisine, des couleurs gaies tels le jaune paille et l'orange, contrasteront avec le froid du blanc du carrelage et en feront un endroit où l'on se sent bien
Що стосується кухні, то веселі кольори, такі як жовтий та жовтогарячий, будуть контрастувати з холодом білого кахля й цим створять місце, де добре почувається
Il s'identifie avec le lion
Він себе ідентифікує з левом
Aucune affinité avec Mourinho
Ніякої подібності з Моуриньйо
Je recherche un vin qui s'accorde avec mon plat
Я шукаю вино, яке поєднується з моїм блюдом
Vous cadrez avec le moule, c'est bien... Vous ne cadrez pas avec lui, c'est tant pis pour vous, vous devez rentrer dans le moule coûte que coûte
Ви відповідаєте зразку, це добре…Ви не відповідаєте йому, а це тим гірше для вас, ви мусите повернутися у форму, у щоб то не обходилося
Je te demande pardon, je corresponds avec un autre homme qui me plait beaucoup et maintenant je ne pense qu'à lui
Я прошу в тебе пробачення, я листуюся з іншим чоловіком, який мені дуже подобається, і тепер я думаю тільки про нього
Quand on chauffe ce sel, il détone avec violence
Коли підігрівають цю сіль, вона вибухає зі страшною силою
Si vous n'êtes pas d'accord avec les sujets, vous nous le communiquez !
Якщо ви не згодні із сюжетами, повідомте нам про це
Le darwinisme est en contradiction avec la religion
Дарвінізм іде врозріз (супротивить) релігії
La moisson est toujours hors proportion avec la semence
Врожай завжди більший обсягом за посів
A propos de ce film, elle dit qu'il est sans mesure avec la réalité
Із приводу цього фільму вона каже, що він не відповідає дійсності
Mon chien noir jure avec la nouvelle moquette blanche
Мій чорний пес дисонує з новим білим паласом
Tranchez avec un couteau très affuté
Ріжте добре заточеним ножем
Je sors avec une fille, mais je ne sais pas comment le dire et faire comprendre à ma mère que je suis bien avec cette personne
Я гуляю з однією дівчиною, але я не знаю як це сказати й змусити зрозуміти свою матір, що я в добрих стосунках з цією персоною
Vous êtes mal avec cet Anglais ?-
Ви що в поганих відносинах із цим англійцем?
Il s'est marié avec Marie
Він одружився на Марії
Je communique avec les défunts depuis fort longtemps, c'est épuisant
Я спілкуюся з померлими з дуже давніх пор, це виснажливо
Il voisine avec le village originel du même nom, âgé de plusieurs millénaires
Він сусідить із первісним містечком тієї ж назви віком у кілька тисяч років
Il nous arrive encore de parler de vous lorsque nous nous rencontrons avec André
Нам ще нагодиться поговорити з вами, коли ми зустрінемося з Андрієм
Il me reste à apprendre pourquoi l'imperfection se trouve côte à côte avec la perfection, le Bien avec le Mal
Мені ще залишається довідатися чому недосконалість перебуває пліч-о-пліч із досконалістю, Добро зі Злом
Il travaille avec un apprenti
Він працює з учнем
Nous restons avec nos amis
Ми залишаємося зі своїми друзями
J’étudie avec patience
Я терпляче вивчаю
Ils luttent avec persévérance
Вони наполегливо борються
Il ajuste avec des agrafes
Він пристібає гачками
Vous frappez avec un marteau
Ви б'єте молотом
Il se retire avec le coup de minuit
Він забирається рівно опівночі
Le conflit de la Russie avec le Japon
Конфлікт Росії з Японією
Rome était en guerre avec Carthage
Рим воював з Карфагеном
Avec des si et des mais, on mettrait Paris dans une bouteille[1] .
З «якщо» та «але» можна було б вкласти Париж у пляшку  (Якби хліб та одежа, то їв би лежма)
(Étant donné, en raison de)  Avec le temps qu'il fait, je préfère ne pas sortir
З такою погодою я волію не виходити
Avec tant de qualités, il n'a pas réussi
З такими  якостями  він не домігся успіху

La préposition EN

            Прийменник  en використається за загальним правилом перед іменниками з невизначеним артиклем (крім деяких виключень) і в змісті більш абстрактному, ніж прийменник dans). Також en  використовується з дієсловами, іменниками й прикметниками, які вимагають достаток або навпаки, недолік чого-небудь.

Bloqué par la tempête dans un monastère de montagne, il prend en amitié Raphaël, un jeune novice talentueux
Замкнений  бурею в гірському монастирі, він прив’язується до Рафаеля, молодого талановитого послушника
Toi qui te moques du monde, tu me prends en aversion et tu craches sur moi !
Ти, що насміхається над світом, ти почуваєш до мене відразу й плюєш на мене!
Comment donc dire encore qu'on te prend en pitié sans que tu le mérites ?
Як же ще сказати, що тебе жаліють так, що ти цього й не заслуговуєш?
Mon chirurgien m'a pris en sympathie et me renvoie chez moi "pour me faire plaisir". J'en ai pleuré....
Мій хірург до мене відчув симпатію й мене відсилає додому, «щоб мені зробити приємне». Я заплакав від такого відношення…
Il est un auteur que je tiens en grande estime
Він – автор, якого я дуже поважаю
Vous l'alimentez en musique
Ви її постачаєте музикою
Je fournis en foin frais
Я поставляю свіже сіно
Il faut dire que le Montréal d'il y a 20 ans n'était pas aussi bien nanti en cuisines exotiques
Треба сказати, що 20 років тому Монреаль не був достатньо добре забезпечений екзотичною кухнею
Cette province abonde en blés, en vins, en soldats, en gens d’esprit.
Ця провінція щедра на пшеницю, вино, солдатів, розумних людей
Comment faire une demande en mariage ?
Як зробити пропозицію одружитися?
Pourtant, ces années de disette en eau ont plus qu’entamé les capacités de financement des agriculteurs
Однак, ці роки нестачі води ще більш підірвали кредитоспроможність хліборобів
Coefficient de perte en métal
Коефіцієнт втрати металу
Crème glacée, chocolat, faible en matière grasse
Вершкове морозиво, шоколад з низьким змістом жирних речовин
Un roman fécond en péripéties
Роман, багатий на несподівані повороти
Les plats sont opulents en riz et terriblement épicés
Блюда рясні рисом і жахливо гострі
Le ciel était pour toi si prodigue en miracles
Небо було для тебе таким щедротним на дива
Le régime idéal ? Il est riche en fruits et légumes
Ідеальний режим? Він багатий фруктами й овочами
Il doit vivre en France
Він мусить жити у Франції
Elle rentre en France
Вона повертається у Францію
Je pars en automne
Я їду  восени
En quelle année ?
У якому році?
En hiver nous patinons
Узимку ми ковзаємося
Je fais mon travail en deux jours
Я виконую свою роботу за два дні
En trois bonds, l’homme a gagné la porte
У три стрибки чоловік досяг двері
Nous avons fait ce travail en un jour
Ми зробили цю роботу за один день
J'écris en quelques mots
Я пишу кількома словами
Il parle en connaisseur
Він говорить зі знанням справи
L'usine est en grève
Завод страйкує
Quesque que le sucre en poudre ? C'est de la taille de la farine ?
Що таке цукрова пудра? Це як борошно? (розміром з борошно)
La rive en pente douce d'une rivière…
Плескатий  беріг ріки
Il est en évidence
Він стоїть на видному місці
Il monte en voiture
Він сідає в машину
Il faut ensemencer en lin
Потрібно засіяти льоном
Docteur en droit
Доктор права
Une table en bois
Стіл з дерева ( матеріал)
Ma vie en l`air (тут і далі кілька виключень, коли en ставиться перед визначеним артиклем)
Моє життя в повітрі
Les personnes nées en l'année du Mouton ont des qualités remarquables
Особи, народжені в році Барана, мають чудові якості
En l'absence d'habitats suffisants, les animaux et les plantes ne pourront pas survivre
При недоліку достатньої кількості жителів, тварини й рослини не зможуть вижити
Ils ont même construit une ville entière en l’honneur du Soleil
Вони навіть побудували ціле місто на честь Сонця
Peut-on vraiment faire confiance en la personne aimée lorsqu'elle est en loin ?
 Чи можна по-справжньому довіряти  коханій людині, коли вона  далеко звідсіля?
C'est en la matière le triomphe des thèses monétaristes
Саме в цьому питанні тріумф монетаристських тез
En l’occurrence le contraire a eu lieu
У цьому випадку мало місце зворотне


[1] If ifs and ands were pots and pans there'd be no work for tinkers' hands (англ.). Если бы да кабы во рту выросли грибы (рос).

2012 © Ірина Солодченко

Немає коментарів:

Дописати коментар