Part 2. VERBES Дієслова


Part 2. VERBES
Mode indicatif
                Тепер, коли ми вбили собі в голову займенники, перейдемо до дієслів. Теперішній час  дієслів  розглядати не будемо, тому що йому завжди приділяється велика увага у всіляких  підручниках і посібниках. Скажемо тільки, що коли хочуть сфокусувати увагу на теперішній ситуації, то вживають завше present, passé composé, futur, and future antérieur в дійсному способі. Також залишимо без уваги passé simple, який мало вживається в сучасній французькій мові.  Почнемо  з минулих часів.
Les  temps du passe: passé composé, imparfait, plus-que-parfait, conditionnel
                Коли хочуть сфокусувати увагу на минулій ситуації, використовують чотири часи:
1) passé composé  та imparfait, які передають минулі дії, стан, становище або описування;
2) plus-que-parfait, яке передає дію, яка передує іншому минулій дії, стану, становищу або описуванню;
3) conditionnel, яке передає дію або стан, які ідуть слідом за минулою дією або станом
            Коли вживають минулі часи, потрібно найперше обрати між imparfait та passé composé. Обидва часи можуть описувати одну й ту ж мить часу, проте вони роблять це з різних точок зору.
Temps passées de l'indicatif

Imparfait
(незавершений минулий час)
               
                Аналог в українській мові – недосконалий час. Imparfait приймає минулу точку зору, з якої стан (дія або опис) сприймається як такий, що продовжується. Він ставить читача посередині цієї дії (стану, описання), який розвертається у часі і нічого не говорить про те, чи почалось воно і коли закінчиться. Imparfait використовується в описах (розумового чи фізичного стану), для вираження звичних або  повторюваних дій.
            Imparfait також використовують, коли потрібно описати обстановку, тло. Якщо ви зустрінете кілька дієслів в imparfait, то це зазвичай означає, що стан або дії, які ці дієслова зображають , мають місце в один і то же час (одночасно) і що вони складають тло розповіді.

A Marseille, j'avais froid tous les jours. Je n'étais pas content
У Марселі я увесь час мерз. Я був незадоволений 
A Paris, je vivais à Montmartre et je travaillais au Louvre
У Парижі я жив на Монмартрі й працював у Луврі
Tous les jours à Paris, je dînais dans un restaurant et je me promenais dans le parc
У Парижі я щодня обідав у ресторані й прогулювався парком
Je marchais silencieusement dans la rue
Я мовчки йшов по вулиці
A cette époque, je vivais pauvrement
У той час я жив бідно
Quand j'étais petit, nous allions à la plage chaque semaine
Коли я був маленький, ми ходили на пляж щотижня
L'année dernière, je travaillais avec mon père
Торік я працював зі своїм батьком
Il était midi et il faisait beau
Був полудень і була гарна погода
Quand il avait 5 ans, il avait toujours faim
Коли йому було п'ять років, він був вічно голодний
Je faisais la queue parce que j'avais besoin de billets
Я стояв у черзі, тому що мені потрібні були квитки
Il espérait te voir avant ton départ
Він сподівався тебе побачити до твого від'їзду
Ah ! Si j'étais riche…
Ах! Якби я була багата…
Si nous sortions ce soir ?
А що якщо нам вийти сьогодні ввечері?
J'étais en train de faire la vaisselle
Я був зайнятий миттям посуду
Il venait d'arriver
Він щойно приїхав
Je ne savais pas que tu étais malade
Я не знав, що ти хворієш (у момент розмови вже видужав)
Je ne savais pas que tu es malade
Я не знав, що ти хворієш (дотепер)
Si je le trouvais!
Якби ж я це знайшов! (побажання)
Si j’étais poète !
Якби ж я був поетом! (жаль)
Si l’on prenait du café ?
А чи не випити нам кави?
Si nous entrions dans ce magasin ?
А чи не зайти нам у магазин?
Si vous n’étiez pas venu, je partais pour prendre votre place
Якби ви не прийшли, я б пішов зайняти ваше місце
           
            Ще зважте на те, що imparfait на відміну passé composé репрезентує стан (дії, пост повторення) тільки з точки зору минулого, і ніколи з сьогодення. Така дія ще не завершена, вона продовжується у минулому. Вона показує читачеві або слухачеві, що той, що говорить, фокусує увагу на минулій ситуації, в той час коли теперішній час означає, що той, що мовить фокусує увагу на сьогоденні.

Passé composé
(складне минуле)

            Passé  composé приймає точку зору, за якою минула дія (стан або повторення) має кінець та (або) початок. Цей час використовується, щоб розказати  щось послідовно і показати, що є продовженням (наслідком) цієї історії. Нюанс перекладу полягає в тому, що часто ми перекладаємо  в незавершеному виді те, що у французькій виражається в  passé composé.

Après que j'ai quitté Paris, j'ai voyagé à Lyon. Ensuite, je suis parti pour Nice
Після того, як я залишив Париж, я  поїхав подорожувати до Ліону. Після цього я поїхав в Ніццу
Paul a été triste, mais il est devenu heureux
Поль був смутний, але він став щасливим
En voyant la mer à Nice, j'ai eu peur et je me suis enfui
Побачивши море в Ніцці, я відчув страх і втік
Hier, j'ai déjeuné à 1 heure
Вчора я снідав о першій годині дня (сніданок вже завершено)
L'année dernière, elle a visité le Canada
Торік вона відвідала Канаду
L'avion est arrivé à 9 heures
Літак прибув в  9 годині
Hier, j'ai mangé avec mon meilleur ami
Учора я їв з моїм ліпшим другом
J'ai attendu le bus pendant vingt minutes
Я очікував автобус двадцять хвилин
Ce matin, j'ai lu un livre
Цього ранку я читав книгу (ранок вже завершився, наразі –  вечір)
J'ai apprécié ton cadeau
Я оцінив твій подарунок
Samedi, il a vu sa mère, a parlé au médecin et a trouvé un chat.
У суботу він побачив свою матір, поговорив з лікарем та знайшов кішку
Dans cinq minutes j’ai fini mon travail
Через п'ять хвилин я вже закінчу свою роботу (заміняє future antérieur)
Attendez-moi. J’ai bientôt fini
Зачекайте на мене. Я незабаром вже закінчу (заміняє future antérieur)
Encore un instant et nous avons achevé (nous aurons achevé
Ще хвилинку й ми завершимо (заміняє future antérieur)
Dès  lors il n’y est plus allé
З тих пір він туди більше не ходив            Зважте на те, що passé  composé може репрезентувати минулу дію як з минулої точки зору так із сьогодення. В останньому разі  passé  composé просто відзначає  передування сьогоденню і його завершеність. Тим, хто знає англійську, легше буде зрозуміти passé  composé, коли вони довідаються, що аналог passé  composé в англійській – це Present perfect tense, який перекладається на українську з допоміжним словом «вже». Наприклад,   Nous avons fini notre travail=We have (now) finished our work= Ми (вже) закінчили свою роботу.
Комбіновані речення з passé  composé та imparfait
В таких комбінованих реченнях imparfait звичайно становить задній план, а passé  composé – передній план минулої ситуації. Imparfait зазвичай описує що там продовжувалось  на задньому плані, в той час коли  passé  composé розказує про події, які відбуваються послідовно, одне за одним на передньому плані. 
А  Paris, j'avais froid tous les jours. Je n'étais pas content. Un jour, j'ai décidé de chercher quelque chose pour me divertir. J'ai pris le métro et j'ai voyagé partout à Paris, mais je n'ai pas réussi à me rendre heureux
У Парижі я увесь час мерзнув. Я не був задоволеним. Одного разу  я вирішив знайти що-небудь, щоб розважитися. Я сів у метро й поїхав до Парижу, але мені не вдалося  стати щасливим
J'étais au marché et j'ai acheté des pommes.
Я був на ринку й купив яблука
Il était à la banque quand elle l'a trouvé
Він був у банку, коли вона його знайшла
Le jour où elle est arrivée, il tombait des cordes et il faisait très froid
В той день, коли вона приїхала, дощ лив як із цебра, і було дуже холодно
Pendant qu'elle parlait, j'ai reçu un coup de téléphone
Поки вона говорила, в мене задзвонив телефон
Pendant que je dormais, le professeur m'a appelé
У той час, як я спав, викладач мене викликав
Elle lisait quand je suis arrivée
Вона читала, коли я приїхав


            Помітьте, що imparfait становить нас посередині стану (дії), який продовжується, в той час, коли passé composé змушує нас побачити дію (стан, повторення), які змінюються.
Alors, j'ai quitté Paris et j'ai pris le train de Lyon.  A Lyon, j'étais content
Тоді я залишив Париж і сів у ліонський потяг. У Ліоні я був щасливий (постійне почуття)
Après mon arrivée à Lyon, j'ai été content
Після мого прибуття до Ліону, я став  щасливим (зміна настрою)


            Зважте на те, що дієслова, які виявляють стан (être, avoir), а також розумовий стан  (croire), завжди ставлять в imparfait, якщо тільки вони не вказують на те, що стан почався або закінчився. Дієслова, які виявляють дії (courir, monter) завжди ставлять в passé composé, якщо тільки вони не вказують на те, що дія продовжується або узвичаєна.
Plus-que-parfait
(давноминулий час )
            Passé composé та imparfait разом будують минулу ситуацію з заднім планом, який продовжується та серією  різних подій на передньому плані. Plus-que-parfait дозволяє нам сказати що відбулося до минулої події.  Аналог в англійській – Past perfect tense
Quand nous sommes arrivés à Lyon, nous avions (déjà) visité Paris
Коли ми прибули до Ліону, ми вже відвідали Париж
Nous savions à Lyon que nous partirions pour Nice la semaine suivante
Ми знали в Ліоні, що ми виїдемо в Ніццу наступного тижня
Jean avait déjà éteint l'incendie quand les pompiers sont arrivés
Жан уже загасив вогонь, коли приїхали пожежники
Il n'avait pas mangé
Він нічого не їв (перед якоюсь подією в минулому)
J'ai fait du shopping ce matin; car j'avais déjà fait la lessive
Я пройшлася по магазинах цим ранком; тому що я вже випрала
Si tu m'avais demandé, j'aurais répondu
Якби ти мене запитав, я б відповів
Nous y serions allés si nous avions su
Ми б пішли туди, якби ми знали
Si vous aviez suivi mes conseils !
Якби ж ви додержувалися моїх порад! (осудження)
Si j’avais mieux travaillé !
Якби ж я краще працював! (жаль)Схема така:
-->_________/__________
 Plus-que-parfait

-->_______/____________
 
Passé Composé
Imparfait

-->________/__________-->
 
Conditionnel
Солянка на минулі часи
Hier, j'étais très fatigué quand j'ai pris le train de Paris.
Учора я був дуже втомленим, коли сів у паризький потяг
Avant de prendre le train, j'étais arrivé à la gare très en avance et j'avais attendu le départ du train pendant trois heures
Перш ніж сісти в потяг, я приїхав на вокзал заздалегідь й чекав на відправлення потяга три години
Une fois dans le train, je savais que j'arriverais à Lyon dans moins de trois heures
Якось у потязі я знав, що приїду в Ліон менше ніж через три години
As-tu étudié ce week-end ?
Ти вчився на цих вихідних?
Il ne pouvait pas s'acheter une voiture, parce qu' il n' avait pas épargné assez d' argent
Він не міг купити собі автомобіль, тому що не заощадив досить грошей
Il ne le savait pas, parce que personne ne le lui avait dit
Він цього не знав, тому що ніхто йому про це не сказав
Ils ont déjà mangé
Вони вже поїли
Hier, j'ai mangé cinq fois
Учора я їв п'ять разів
Nous avons visité Paris plusieurs fois.
Ми вже відвідували Париж багато разів
J'étais déjà sorti (quand tu as téléphoné)
Я вже вийшов (коли ти подзвонив).
Nous voulions te parler parce que nous ne t'avions pas vu hier
Ми хотіли з тобою поговорити, тому що ми тебе вчора не бачили
Le réveil a sonné, je me suis levé, et j'ai pris mon déjeuner
Будильник задзвонив, я встав і поснідав
Elle a appris à aimer le chien qui l'avait mordue
Вона навчилася любити собаку, яка її покусала
Quand je suis rentré, j'avais déjà appris la mauvaise nouvelle
Коли я повернувся, я вже знав погану новину
Les enfants ont mangé tous les gâteaux que leur père avait achetés
Діти з'їли всі тістечка, які купив їхній батько
Elle avait déjà pensé à cela
Вона вже подумала про це
Je venais de manger, alors je n'avais plus faim
Я щойно поїв, так що я більше не був голодним
Je ne serais pas venue si j'avais su qu'il était malade.
Я б не прийшов, якби я знав (раніше), що він хворий
Il venait de déjeuner quand je suis arrivée
Він тільки-но поснідав, коли я прийшла
A ce moment-là  Pierre a parlé
У цю мить  Петро вже поговорив
A ce moment-là Pierre parlait
У цю мить  Петро розмовляв
Quand le serpent lui est tombé sur la tête, il a eu peur
Коли змія впала йому на голову, він злякався
Il avait eu un accident, et à cause de cela il ne pouvait pas venir.
Він потрапив в аварію, і з цієї причини він не міг прийти
Quand je suis entré, le prof hurlait
Коли я ввійшов, викладач горлав
Quand je suis entré. le prof a hurlé
Коли я ввійшов, викладач загорлав
Il y a deux ans, elle a quitté son mari
Два роки тому вона покинула свого чоловіка
Je suis allée à l'école, j'ai joué au foot, et j'ai fait mes devoirs. Quelle journée!
Я пішов у школу, пограв у футбол, і зробив уроки. Ну ж бо й днина!
Il avait cru tout, mais après il s'est rendu compte que tout était un mensonge
Він повірив всьому, але після він зрозумів, що все це неправда
J'allais sortir quand le téléphone a sonné
Я збирався виходити, коли подзвонив телефон
Chevtchenko est né en 1814   et il est mort en 1861
Шевченко народився в 1814 році, а вмер в 1861 році
Les enfants dormaient lorsqu’elle est revenue
Діти спали, коли вона повернулася
Dès lors il n’y est plus allé
З тих пор він не став більше туди ходити
Je t’ai vint fois répété…
Я тобі двадцять разів повторював…
Il a dit qu'il ne dormait pas lorsque je suis entré
Він сказав, що не спав, коли я ввійшов
Il a dit qu'il serait absent demain
Він сказав, що буде завтра відсутнім
Il a dit qu'il avait dormi avant mon arrivée
Він сказав, що спав до мого приїзду
Elle courrait aussi vite qu’elle pouvait
Вона бігла так швидко, як могла
Vous avez mis une jolie robe aujourd’hui
Ви сьогодні вдягли гарне плаття
J’ai dit qu’il avait mangé
Я сказав, що він уже поїв
J’ai pris ma retraite et je...
Я пішов на пенсію і я … (вже пенсіонер)
On a construit un pont sur cette rivière
Міст побудували на цій річці (міст існує)
 J'ai cru  qu'il avait chanté hier
Я подумав, що вона співала вчора
Elle savait pourtant que la terre tourne
Вона, втім, знала, що земля обертається
Je me suis rendu chez mon ami qui m’avait invité chez lui
Я пішов додому до мого друга, який мене  запросив до себе
L’enfant  a  pleuré. Il a  pleuré longtemps
Дитина заплакала. Вона вже плакала довгенько
Elle partait, cinq jours après, pour une province
Через п'ять днів вона виїхала в якусь глушинуTemps futures

Futur simple
(просте майбутнє)

            Futur simple використовується для позначення майбутньої дії по відношенню до сьогодення. Також він  може  використатися і як припущення стосовно сьогодення. Нюанс цього часу полягає в тому, що для  зм'якшення твердження використовують одну з його форм –  futur datténuation (futur de politesse), на якому ми зупинимось детальніше.

Je vous demanderai de ne pas fumer ici
Я б вас перепросив на палити тут
Je vous dirai que je suis un peu déçu
Я вам скажу, що я трохи розчарований
Je vous demanderai un petit moment de silence
Я б вас перепросив трохи помовчати
Je voudrai vous faire remarquer que…
Я хотів би звернути вашу увагу на те, що…
Il n’est pas venu... Il sera malade
Він не прийшов… Мабуть, він хворий
Je  voulais juste vous demander
Я  хотів тільки перепросити вас (imparfait d’atténuation)
J’étais venu vous prier
Я прийшов, щоб вас попросити (plus-que-parfait d’atténuation)

                                                                                
Futur antérieur
(майбутній завершений час)
           
            Futur antérieur використовується після сполучників quand, lorsque, aussitôt que, dès que та après que,  коли майбутнє використовується як обмежувальна умова.

J'aurai mangé à midi
Опівдні я вже поїм
Elle lui aura parlé demain
Завтра вона з ним вже поговорить
Pierre n'est pas ici ; il aura oublié
Петра немає тут, він, ймовірно, забув
Luc est heureux ; il aura gagné
Люк щасливий, напевно, він виграв
Quand je serai descendu, tu pourras me le montrer
Коли я зійду донизу, ти зможеш мені це показати
Nous le ferons aussitôt qu'elle sera arrivée
Ми це зробимо, як тільки вона приїде
Ils auront fini avant mon départ
Вони вже завершать до мого від'їзду
Nous serons déjà partis quand vous arriverez
Ми вже виїдемо, коли ви прибудете
Les enfants se seront déjà couchés quand leurs parents reviendront
Діти вже ляжуть спати, коли батьки повернуться
Demain à cette heure, il sera revenu de son voyage
Завтра в цей час він вже повернеться зі своєї подорожі
Je n'aurai pas fini mon travail avant minuit
До  півночі я не завершу своєї роботу
Quand Pauline aura reçu son diplôme, Pierre et elle iront en France
Коли Поліна одержить свого диплома, вони з Петром поїдуть до Франції
Dès que Pauline et Pierre se seront mariés, ils auront beaucoup de petits toutous
Як тільки Поліна й Петро одружаться в них буде багато щенят
Je n'y serai pas allé avant lundi
Я туди не виїду до понеділка
Sera-t-elle revenue avant la fin de mai ?
Вона повернеться до кінця травня?
N'aura-t-il pas fini le travail?
Він не завершить роботу? (на той час?)
Ne l'aura-t-il pas fini?
Він її не завершить? (на той час?)
Après que nos invités seront partis, nous nous coucherons
Після того, як наші гості підуть, ми підемо спати
Il n'est pas venu. Il aura oublié notre rendez-vous.
Він не прийшов. Він, ймовірно, забув про наше побачення
Elle est en retard. Il sera arrivé quelque chose
Вона спізнюється. Мабуть щось трапилося
Samedi on vous paiera pour le travail que vous aurez fait pendant la semaine
У суботу вам заплатять за роботу, яку ви зробите протягом тижня
A huit heures, ils auront diné et nous pourrons partir ensemble
О восьмій годині вони вже пообідають, і ми зможемо разом виїхати
Je te montrerai la lettre quand je l’aurai lu
Я тобі покажу листа, коли прочитаю його
Dès que j'aurai tout terminé, je viendrai
Як тільки я все закінчу, я приїду
Vers trois heures j'aurai tout fait
Ближче  до третьої я все зроблю
II n'est pas venu. On aura oublié de le prévenir. (On a probablement oublié de le prévenir)
Він не прийшов. Напевно, забули його попередити

Схема вживання майбутніх, теперішнього та минулих часів
Солянка  майбутніх часів
D'ici là, peut-être, l'aurez-vous trouvé
За цей час ви, напевно, його знайдете
J'ai cru qu'il chantait
Я подумав, що він співає 
J'ai pensé qu'elle chanterait demain
Я подумав, що вона буде співати завтра
Le bonbon que tu as mangé te fera mal au ventre (mais on ne peux pas dire Le bonbon que tu mangeras t'a fait mal au ventre !
Від цукерки, яку ти з'їв, у тебе занедужає живіт
Madame Dupont n’est pas là. Elle aura oublié de venir
Мадам Дюпон немає там. Вона, ймовірно, забула прийти
Elle claquait des dents: ils passeront par Lyon, ils brûleront Paris
Вона клацала зубами: вони пройдуть через Ліон, вони спалять Париж
Décidément, la seconde quinzaine d’avril aura été médiocre
Певно, друга половина квітня буде посередньою
Il pensait que tu disais la vérité
Він думав, що ти кажеш правду
Il pensera que tu diras la vérité
Він подумає, що ти скажеш правду
Il pensera que tu auras dit la vérité
Він подумає, що ти скажеш  правду (на той час)
Deux jours plus tard, Napoléon sera sacré empereur
Через два дні Наполеон буде вже коронований імператором
Il pensait que tu avais dit la vérité
Він думав, що ти сказав правду
Dès que j’avais fini mon travail, j’allais manger
Я  збирався піти поїсти, як тільки завершу свою роботу
Dès que j’aurai fini mon travail, j’irai manger
Як тільки я завершу свою роботу, я піду поїм
Napoléon sait qu’un jour il réussira
Наполеон знає, що коли-небудь він доможеться успіху
Napoléon savait qu'un jour il réussirait
Наполеон знав, що згодом він доможеться успіху
Je sais qu'il sera parti quand j'arriverai
Я знаю, що він уже виїде, коли я приїду
Je savais qu'il serait parti quand j'arriverais
Я знав, що він уже виїде, коли я приїду
Après qu’il aura travaillé, il se reposera
Після того, як він попрацює, він відпочине
Après qu’il a travaillé, il se repose
Після того, як він попрацював, він відпочиває
Demain, tu auras oublié ce qui t’as fait pleuré ce soir
Завтра ти вже забудеш, що тебе змусило плакати сьогодні ввечері
Quelqu’un m’avertira quand il sera accepté
Хто-небудь мене попередить, коли його приймуть
À la fin de l’année, j’aurai fini mes études
Наприкінці року я вже завершу свої заняття
Quand j’aurai lu le livre, je pourrai le résumer
Коли я прочитаю цю книгу, я зможу її коротенько викласти
Lorsqu'il arrivera, nous prendrons le dîner
Коли він приїде, ми пообідаємо
Aussitôt qu'il sera arrivé, nous prendrons le dîner
Відразу ж як тільки він приїде, ми пообідаємо
Quand il aura lu ce livre, il m’en parlera
Коли він прочитає цю книгу, він мені її розповість
Quand tu as fini de jouer, tu travailles
Коли ти закінчив грати, ти працюєш
Quand tu avais fini de jouer, tu travaillais.
Коли ти закінчував грати, ти працював
Quand tu auras fini de jouer, tu travailleras
Коли ти закінчиш грати, ти попрацюєш
Il est entendu qu’il viendra dès qu’il l’aura décidé
Погоджено, що він приїде, як тільки з цим вирішить
Comme il avait gelé, les automobilistes savaient qu'ils ne pourraient emprunter les routes que lorsqu'elles auraient été salées
Тому що приморозило, автомобілісти знали, що вони не зможуть проїхати шляхами, які на той час вже будуть посипані сіллю
Comme il a gelé, les automobilistes savent qu'ils ne pourront emprunter les routes que lorsqu'elles auront été salées
Тому що підморозило, автомобілісти знають, що вони не зможуть проїхати шляхами, які на той час вже будуть посипані сіллю
Demain à seize heures, elle aura passé tous ses examens
Завтра о 16 годині вона вже здасть всі свої іспити
Mon ami m’a promis que lorsqu’il aurait déménagé, il nous donnerait un coup de téléphone
Мій друг мені пообіцяв, що коли він переїде, він нам зателефонує

Temps immédiats
Futur  immédiat
(найближче майбутнє)

Je vais acheter un pistolet d’un ami à moi
Я збираюся купити пістолет в одного свого друзяки
Est-ce que tu vas tirer sur le maire ?
Хіба ти збираєшся вистрілити в мера?  
Mon petit ami va m’acheter un anneau.
Мій приятель мені збирається купити каблучку
Nous allons faire exploser notre école
Ми збираємося підірвати нашу школу
Vous allez nous donner des bonnes notes ?
Ви збираєтеся нам ставити гарні оцінки?
Elles vont aller en France.
Вони (дами) поїдуть у Францію (найближчого часу)
Nous allons manger une pizza
Ми збираємось їсти піцу
Je  vais lui dire deux mots pour qu'il comprenne enfin
Ми збираємося йому сказати пару слів, щоб він, нарешті, зрозумів
Vous n'allez pas croire ça!
Ви не повірите в це!
Demain elle va jouer au tennis
Завтра ти пограєш у теніс
Est-ce qu'ils vont vendre leur maison?
Хіба вони збираються продавати свій будинок?
Nous allons y aller
Ми збираємося туди йти
Je vais te dire tout
Я тобі зараз усе скажуFutur  immédiat dans le passe
(найближче майбутнє у минулому)

J'allais sortir quand tu es arrivé
Я збирався вийти, коли ти прийшов
Les beaux souvenirs que nous allions ramener, n'avaient pas de prix
Приємним спогадам, які ми збиралися відновити, не було ціни
Elle m’a dit, qu’elle allait revenir 
Вона мені сказала, що вона зараз повернеться
Il m’a demandé quand elle allait déménager
Він мене запитав, коли вона збирається переселятися
Le train allait partir et mes amis n’étaient pas là
Потяг збирався вже відійти, а моїх друзів все ще не було
J’ai cru qu’elle allait me battre
Я подумав, що вона мене зараз поб'є


Passe immédiat
(найближче минуле)
Je viens d'arriver
Я тільки-но приїхав
Il vient de mettre la machine à laver.
Він щойно включив пральну машину
Ma mère vient de téléphoner
Моя мати тільки-но зателефонувала
Nous venons de danser
Ми щойно потанцювали
Nous venons de passer à deux doigts de la catastrophe
Ми щойно були на волосок від катастрофи
Pouvez-vous me dire les mots que vous venez de lire?
Ви можете мені сказати слова, які ви щойно прочитали?
Je venais de m'en sortir
Я тільки-но відтіля вийшов
Celui qui venait de dire « oui »
Той, хто щойно  сказав «так»
Vous venez de rencontrer ma sœur
Ви щойно зустріли мою сеструPasse immédiat dans le passe
(найближче минуле у минулому)
Il m’a montré la lettre qu’il venait de recevoir
Він мені показав листа, який він щойно одержав
Il venait de rentrer quand on lui a apporté cette lettre
Він збирався повернутися, коли йому принесли цього листа
Elle s’est arrêtée : elle venait de apercevoir au bout de la rue son fils
Вона зупинилася: вона помітила наприкінці вулиці свого синаСолянка найближчих часів
Je vais rencontrer mon amie
Я збираюся зустрічати свою подругу
Les  soldats venaient de lancer leur attaque
Солдати тільки-но кинулися в атаку
Elle  venait de fêter ses 100 ans
Вона щойно відзначила своє сторіччя
Les enfants vont jouer un match de football
Діти збираються пограти у футбол
Plus tard, je vais chanter
Пізніше я заспіваю
La semaine prochaine, nous allons visiter Paris
Наступного тижня ми поїдемо до Парижу
Nous avons cru qu'ils allaient l'exécuter
Ми подумали, що вони збираються це виконати
Des gens croyaient qu'ils allaient mourir, c'était terrifiant
Люди думали, що вони зараз помруть, це було жахливо
Mais qu'est ce qu'ils allaient faire dans cette auberge?
Але що вони збиралися робити в цьому ганделику?
Il vient de manger.
Він щойно поїв
Elles viennent d'aller au cinéma.
Вони тільки-но ходили в кіно
Nous venons de nous lever.
Ми тільки що піднялися
Vous venez de perdre votre emploi
Ви щойно втратили свою роботу
Elles viennent de lire un livre.
Вони (дами) тільки-тільки прочитали книгу
Ils viennent de partir
Вони тільки-но виїхали
Vous venez de terminer votre entretien
Ви щойно завершили свою бесіду
Il va voir le docteur demain
Він збирається до доктора завтра
Ils venaient de nettoyer le château
Вони тільки-но розорили цей замок

Mode conditionnel
(умовне нахилення)
Si умовне
            Si займає перше місце в умовному реченні. Друге місце посідає result clause -  подія, яка залежить від умови. В український мові  result clause  ставиться після слів «то», «тоді» та ін..
1)      Перше умовне речення: вірогідні (ймовірні) ситуації (présent або passé composé + présent, futur або impérative)

Si je ne veux pas lire je regarde la télé
Якщо я не хочу читати, то дивлюся телевізор
Je regarde la télé si je ne veux pas lire
Я дивлюся телевізор, якщо я не хочу читати
Si j'ai le temps, je le ferai -.
Якщо в мене буде час, то я це зроблю
Je le ferai si j'ai le temps
Я це зроблю, якщо в мене буде час
Si tu étudies, tu seras intelligent
Якщо ти будеш вчитися, то будеш розумним
Tu seras intelligent si tu étudies
Ти будеш розумним, якщо будеш вчитися,
Si tu as fini, tu peux partir
Якщо ти закінчиш, то можеш іти
Si tu n'as pas fini, tu me diras
Якщо ти не закінчиш, ти мені скажеш
Si tu n'as pas fini, dis-moi
Якщо ти не закінчиш, скажи мені


Si j'avais le temps, je le ferais
Якби в мене був час, я б це зробив
Je le ferais si j'avais le temps
Я  б зробив це, якби в мене був час,
Si tu étudiais, tu serais intelligent
Якби ти вчилася, то була б розумною
Tu serais intelligent si tu étudiais
Ти  була б розумною, якби вчилася


3)      Третє умовне речення: неймовірні ситуації  (plus-que-parfait + conditionnel parfait)
Si j'avais eu le temps hier, je l'aurais fait
Якби в мене вчора був час, я б це зробив
Je l'aurais fait si j'avais eu le temps hier
Я  б це зробив, якби в мене вчора був час
Si elle vous avait vu, elle vous aurait aidé
Якби вона вас побачила (тоді), вона б вам допомогла
Si elle vous eût vu, elle vous eût aidé
Якби вона вас побачила, вона б вам допомогла (літературна форма)

Солянка на si-речення

Savez-vous si elle travaillera demain?
Ви знаєте,  чи буде вона завтра працювати?
Je ne savais pas s’il le ferait
Я не знав,  чи він це зробить
Je préférerais allez avec vous
Я воліла б піти з вами
Si j'ai soif, je bois de l'eau
Якщо я хочу пити, то п'ю воду
Si  tu avais de l’argent, tu m’en donnerais
Якби в тебе були гроші, ти б мені їх дав
S'il faisait beau, j'irais à la plage avec ma famille
Якби була гарна погода, я пішов би на пляж з родиною
Si elle avait plus d'argent, elle sortirait plus souvent avec ses amis
Якби в неї було більше грошей, вона виходила б частіше з друзями на  люди
Mes parents viendraient avec nous, s'ils n'étaient pas obligés de travailler
Мої рідні прийшли б з нами, якби вони не були зобов'язані працювати
Si vous aviez un modèle moins cher, je l'achèterais
Якби у вас була дешевша модель, я б її купив
J'irais en France cet été, si j'avais le temps
Я б поїхав у Францію цим літом, якщо б у мене був б час
Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait...
Якби молодість знала, якби старість могла…
Si tu me dis la vérité, je te croirai
Якщо ти мені скажеш правду, я тобі повірю
Si tu me disais la vérité, je te croirais
Якби ти мені говорив правду, я б тобі вірив
Si tu m'avais dit la vérité, je t'aurais cru
Якби ти мені сказав правду, я б тобі повірив
Je ne pousserais pas ce bouton, moi !
А я б не натискала на цю кнопку!  (якби я була на твоєму місці)
Et si on allait se promener ?
Як щодо того, щоб вийти прогулятися?
Si seulement tu n'avais pas gaspillé tout ton argent... mais c'est trop tard maintenant, tu as tout dépensé
Якби тільки не смітила своїми грішми...але тепер занадто пізно, ти все витратила
S'il avait travaillé plus dur, il aurait reçu une meilleure note
Якби він працював напруженіше, він би одержав кращу оцінку (побажання)
Il y a eu un déraillement de train, les victimes seraient nombreuses
Потяг зійшов з рейок, жертв, напевно, дуже багато
Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous !
Якщо вам нема чого сказати, мовчить!
Que ferais-je ?
Що ж мені робити?
S'il pleut, je reste à la maison.
Якщо йде дощ, я лишаюся в будинку
S'ils avaient pris des précautions, ils n'auraient pas d'ennuis maintenant
Якби вони вжили заходів обережності, то  не мали б наразі неприємностей (але вони не вжили ці заходи)
Si elle a pris l'avion, elle sera bientôt ici
Якби вона сіла на літак, то була б вже тут (побажання)
Si je gagnais à la loterie j'achèterais une plus grande maison.
Якби я виграв у лотерею, то лотерею, то купив би великий будинок (очевидне бажання, інакше б він би так не казав)
Si mon ami n'était pas en vacances, nous irions ensemble au cinéma
Якщо мій друг не у відпустці, ми підемо  разом у кіно (побажання)
Il aurait reçu une meilleure note s'il avait travaillé plus dur
Якби він працював напруженіше, він би одержав кращу оцінку (факт, що відбувся:  він уже одержав погану оцінку)
Si j'ai le temps, je le ferai
Якщо в мене буде час, я це зроблю
Si j'avais le temps, je le ferais
Якби в мене був час, я б це  зробив
Si j'allais en France, j'apprendrais d'abord le français
Якби я їхав у Францію, то вивчив б насамперед французьку
Si tu venais à l’heure, tu comprendrais!
Якби ти прийшов вчасно, то зрозумів би!
Si tu avais étudié, tu aurais réussi!
Якби ти вчилася (у свій час), то домоглася б успіху!
S'il m’avait parlé, j’aurais dit “oui!”
Якби він мені розповів, то я б сказав «так»
Si tu étais président, qu'est-ce que tu ferais?
Якби ти був президентом, що б ти робив?
S'il mourait, qu'est-ce que tu ferais ?
А якби він умер, що б ти робив?
Si elle vient, on peut lui demander
Якщо вона прийшла, то можна в неї запитати
Si  jamais tu veux nous contacter, voici notre adresse
Якщо ти коли-небудь, захочеш зв'язатися з нами, ось наша адреса
Quel âge a votre fils ? Je lui en donnerais cinq
Скільки років вашому синові? Я б йому дав п'ять
S'il pleuvait, je serais obligé de rester chez moi
Якби пішов дощ, то я була б змушена залишитися в будинку
Tu réussiras, si tu étudies beaucoup
Ти доможешся успіху, якщо будеш багато вчитися
S'il ne commence pas immédiatement, il n'aura pas fini avant midi
Якщо він не почне одразу ж, то не закінчить до полудня
Si je suis en retard, attends-moi
Я спізнююся, зачекай на мене
Le vol n'est pas encore arrivé, si j'ai bien entendu
Польоту ще не було, якщо я правильно зрозумів
Si j'ai bien compris, elle a changé d'avis
Якщо я правильно зрозумів, вона змінила думку
On eût dit qu'une flamme s'était allumée derrière l'écran de sa peau
Можна було подумати, що усередині його тілесної оболонки начебто зайнявся вогонь
Il voulait la punir. С’eût été injuste
Він хотів її покарати. Це було б несправедливо
On eût dit qu’elle ne le voyait pas
Можна було б сказати, що вона його не бачить
On eût dit qu'elle avait peur
Можна було б сказати, що вона боїться
Comme  si с’eût été les plis d’une robe
То начебто складки на платті
S'il s'est trompé, il perdra beaucoup d'argent
Якщо він помилився, то він втратить багато грошей
Elle ne savait pas les détails, si elle vous a dit cela
Вона не знала деталей, якщо вона вам це сказала
Si tu l'as appris, n'en dis rien
Якщо ти це довідався, то не кажи про це нічого
Si j'étais riche, je m'achèterais un château
Якби я був багатий, то купив би собі замок
Tu  me donnerais ce livre, je ne le prendrais pas
Якби ти й давав мені цю книгу я б її не взяв
Tu  me donnerais ce livre que  (explétif) je ne le prendrais pas
Навіть якби ти давав мені цю книгу, я б її не взяв
Me donnerais-tu  ce livre, je ne le prendrais pas
І давав би ти мені цю книгу, я б її не взяв
Quand bien même tu  me donnerais ce livre, je ne le prendrais pas
Хоча б навіть ти мені давав цю книгу, я б її не взяв
Vous ne seriez point venu que je vous aurais attendu toute ma vie
Навіть якби ви не прийшли, я б на вас чекала все своє життя
Aurais-je voulu oublier ces affronts, je n’aurais pu y parvenir
Навіть якби я хотів забути ці образи, мені б це не вдалося
Je t'enverrais de l'argent, si tu en avais besoin
Я б тобі послав грошей, якби ти їх потребував
S'il avait eu le temps, il t'aurait aidé
Якби в мене був час, я б тобі допоміг (але його тоді не було)
Je me demandais s'il serait arrivé
Я міркував,  чи приїде він (до якоїсь події в майбутньому)
J'aurais fait un gâteau, si j'avais su que tu venais
Я б спекла торт, якби знала,  чи ти прийдеш
Plus jeune, elle aurait lutté
Була б вона молодша, вона б поборолася
A le voir, on ne le dirait pas malade
По його вигляду не можна сказати, що він хворий
Sans toi, je serais venu en retard
Без тебе я б прийшов з запізненням
Moi à votre place, j’aurais dit la vérité
Я б на вашому місці сказав правду
En la faisant travailler, vous lui feriez du bien
Змушуючи її працювати, ви б їй зробили добро

Conditionnel passé, 2eme forme

(минуле умовне другої форми)
            Друга форма минулого умовного речення наразі  нечасто зустрічається.  Вона співпадає з plus-que-parfait du subjonctif і використовується тільки в історичних писаннях та літературі минулого . Проте  ми приведемо дієвідміну цієї форми, бо важливо впізнавати його в літературних творах, які писали  письменників минулого.

PARLER
j'
eusse parlé
nous
eussions parlé
tu
eusses parlé
vous
eussiez parlé
il
 
eût parlé
ils
 
eussent parlé

SORTIR
je
fusse sorti(e)
nous
fussions sorti(e)s
tu
fusses sorti(e)
vous
fussiez sorti(e)(s)
il
fût sorti
ils
fussent sortis
elle
fût sortie
elles
fussent sorties


2012 ©  Ірина Солодченко


6 коментарів:

 1. До автора: Що це за часїнській мові? "недосконалий" в укра

  ВідповістиВидалити
 2. Коли хочуть сфокусувати увагу на минулій ситуації, використовують чотири часи:
  1) passé composé та imparfait, які передають минулі ДІЙСТВА, стан, становище або описування.....
  ДІЙСТВА не лізе ні в які ворота.

  ВідповістиВидалити
 3. "недосконалий час" такого немає.Є "НЕДОКОНАНИЙ час"

  ВідповістиВидалити